Huhtikuu 2017

Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

25.04.2017 10:14

Nuoret osallistukaa ja vaikuttakaa!

Elämme rakenteellisten uudistuksien aikaa. Tulevat muutokset koskettavat monin tavoin lasten ja nuorten palveluja, jonka vuoksi on erittäin tärkeää osallistaa ja kuulla nuoria uudistuksien toteuttamisessa. Tiedätkö sinä, millä tavalla sinun kuntasi hoitaa lasten ja nuorten kuulemisen?

20.04.2017 10:07

Koulutuksen täyteisen kevään terveiset "pohjanmaiden" alueelta!

Kevät on kulunut aluekoordinoinnin osalta aikamoisessa hujauksessa ja pian kesä jo kolkuttaa ovelle. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin vuoden 2016 hankekausi on tulossa pian päätökseen.

Kuluvalla hankekaudella alueen painopistealueet ovat olleet palveluiden arvioinnissa, seurannassa ja vaikuttavuudessa, yhteistyön kehittämisessä turvapaikanhakijanuorten neuvonnassa ja ohjauksessa, vertaistiedotuksen kehittämisessä sekä alueellisen koulutuksen järjestämisessä.

13.04.2017 09:59

Hyvää Eurooppalaista nuorisotiedotuspäivää!

Maanantaina 17.4. eri puolilla Eurooppaa juhlistetaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluita sekä nuorten oikeutta saada tietoa. Eurooppalaista nuorisotiedotuspäivää on vietetty vuodesta 2008 lähtien, joka vuosi vaihtuvalla teemalla.

04.04.2017 07:45

EU:n nuorten konferenssi Maltalla

EU:n nuorten konferenssin tavoite oli tuottaa monitahoisen osallistujajoukon intensiivisellä työskentelyllä ja aidolla vuoropuhelulla konkreettisia suosituksia ja työkaluja siihen, millaisin toimenpitein voidaan tukea nuorten sitoutumista yhä moninaisempaan Eurooppaan ja tarjota heille mahdollisuuksia rakentaa hyvää elämää.