Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Demokratiakasvatus ja demokraattinen toimintakulttuuri

Tiedätkö, mitä on demokratiakasvatus? Tiedätkö, mitkä ovat sen tavoitteet? Tiedätkö, että sinä voit olla demokratiakasvattaja?

Kyky toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä ei synny itsestään. Demokratiakasvatuksen tavoitteena on, että lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi. Kaikilla nuorten parissa toimivilla tahoilla, kuten nuorisotyöntekijöillä ja kouluilla on merkittävä rooli tämän tavoitteen toteutumisessa. Meillä jokaisella on mahdollisuus kannustaa ja auttaa nuoria ilmaisemaan omia mielipiteitä sekä luoda nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Uusi kuntalaki tuo nuorisovaltuustot jokaiseen kuntaan. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävä on edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa eli tuoda nuorten ääni kuuluviin. Keväällä 2017 järjestetään kuntavaalit, joiden yhteydessä Allianssi ry toteuttaa nuorisovaalit. Nuorisovaaleissa alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat äänestävät vaaliehdokkaita oppilaitoksissa toteutettavissa vaaleissa. Tämä on osa koulujen demokratiakasvatusta, joissa nuoret saavat oppimiskokemuksen äänestämisestä ja vaikuttamisesta. Osallisuuden kokemus syntyy aidosta nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tunteesta. Näillä kokemuksilla on suuri merkitys lasten ja nuorten myöhempään aktiivisuuteen kansalaisena. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen nähdään Suomessa tärkeänä ja sen roolia vahvistetaan myös lainsäädännössä.

Tutkimusten mukaan suomalaisnuorten kiinnostus oman paikkakunnan poliittisia kysymyksiä kohtaan ei ole varsin korkea. Kuitenkin, oikeastaan kaikki kuntaan liittyvät asiat koskettavat nuoria. Kaivataan asennemuutosta, että nuorten ääni kantautuisi asioiden valmisteluun ja sitä kautta päätöksentekoon, mutta sen lisäksi tarvitaan erilaisia osallistumisen tapoja. Demokraattinen toimintakulttuuri kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita.

On tärkeää, että kaikilla nuorilla on helposti saavutettava mahdollisuus osallistua paikalliseen sekä valtakunnalliseen päätöksentekoon. Tätä työtä me muuan muassa teemme Koordinaatissa ja tähän haasteeseen Nuortenideat.fi-palvelu pyrkii vastaamaan. Nuortenideat.fi on vaikuttamispalvelu, joka tukee nuorisotyön, koulujen ja oppilaitosten sekä muiden nuorten parissa työskentelevien työtä osallisuuden ja demokratiakasvatuksen edistämiseksi. Haluamme taata, että kaikilla nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet kertoa omat ideansa, kannattaa ja kommentoida muiden ideoita sekä osallistua päätöksentekoon. Sinäkin voit olla demokratiakasvattaja!

-Sanni