Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Takaisin työn juurille

Olen siis viimeisten kuukausien aikana kolunnut läpi lukuisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin, tieto- neuvonta- ja ohjaustyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön liittyviä dokumentteja. Myös Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukset nuorisotiedotuksen järjestämisestä vuosilta 1990 ja 2010, opetusministeriön suositus nuorisotiedotuksen järjestämisestä vuodelta 1990 ja ERYICAn periaatteet (2004) nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja verkkoperustaisten palveluiden järjestämisestä (2009) ovat olleet ahkerassa tarkastelussa.

Olen siis palannut juurille, nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin liittyviin perusasiakirjoihin. Nuoret, nuorten tiedon- ja palveluntarpeet, nuorten asema yhteiskunnassa sekä nuoriin liittyvät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä erilaiset tukipalvelut ovat esillä muun muassa mediassa ja julkisessa keskustella paljon tällä hetkellä. Hienoa, että nuoret ovat keskiössä ja nuorten asiat ovat tapetilla. Yhteiskuntamme digitalisoituu, jonka myötä toimintakanavat monipuolistuvat. Silti nuorten tiedontarpeet ja erilaisten tukipalveluiden tarpeet eivät vähene. Päin vastoin. Monialaisesti ja monikanavaisesti toimivat palvelut ovat yhä tärkeäpiä nuorille. Nuorten pääsy työelämään tuntuu vaikeutuvan, yhä useampi nuori on työtön, eikä kaikille löydy peruskoulun jälkeen koulutuspaikkaa. Nuorten tarve aidosti kohtaaville monialaisille ja monikanavaisille palveluille nousee esille myös omassa tutkimuksessani.

Olen itse tullut nuorisotyöhön vuonna 1995. Vuodesta 1997 olen päässyt perehtymään nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittymiseen ja seuraamaan palveluiden sekä työmuodon muutosta ja kehittymistä Suomessa sekä laajemmin myös Euroopassa. Työmuoto on ollut osa arkeani nuorisotyön eri tehtävissä. Erityisesti Koordinaatissa työskennellessäni olen päässyt näkemään kuinka nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä -palvelut ovat kehittyneet ja niiden määrä on kasvanut. Myös palveluita käyttävien nuorten määrä nousee koko ajan, ainakin tilastojen mukaan. Olen myös päässyt seuraamaan monien nuorten arkea ja tarinaa työvuosieni aikana. Itselleni tärkeä johtotähti suoraan nuorten kanssa työskennellessäni oli ettei työtä voi tehdä yksin. Verkottuminen, verkostojen luominen moniammatillisesti ja -alaisesti oli erityisen tärkeää. Erityisen tärkeää juuri nuoren asioiden parhaimman mahdollisen hoitamisen ja edistämisen kannalta. Ja aina niin, että nuori on oman asiansa päämies. Ensimmäisinä työvuosinani monialaista yhteistyötä kutsuttiin yhteistyöksi, ajan myötä käsitteet ovat muuttuneet. Tavoite kuitenkin on pysynyt samana, nuorelle tietoa, neuvontaa ja ohjausta hänelle tärkeissä elämäntilanteissa.

Nuorille suunnattuja opastustoimistoja nuorisotoimien alaisuudessa on ollut Suomessa jo 1950-luvulta. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla on Suomessa jo vahvaa historiaa, myös Euroopan laajuudelta tarkasteltuna. Vuosien myötä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat olleet osana suomalaista nuorisotyötä. Toiminnan perustana ovat vahvasti vuonna 1990 opetus- ja kulttuuriministeriön ja Euroopan neuvoston julkaisemat suositukset, Euroopan unionin nuorisostrategia ja ERYICAn periaatteet. Niiden lisäksi on tietysti nuorisolaki, politiikkaohjelmat ja erilaiset paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset strategiat ovat vaikuttaneet nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkoston laajentumiseen, rahoitukseen ja kehitykseen. Blogikirjoituksen lopussa on lukuvinkkejä, jos haluaa tutustua työmuodon historiaan ja taustaan tarkemmin.

Vesa Korhonen ja Juhan Nieminen ovat ansiokkaasti analysoineet nuorisotyön ja muiden ohjausalan toimijoiden välistä yhteistyötä artikkelissaan Nuorten ohjauksen kentät ja monialaisen yhteistyön ahdollisuudet (Nuorisotutkimus-lehti 3/2010). Tuo artikkeli nostaa esille aiheita, joita olen viimeisten viikkojen aikana pohtinut. Nuorisotyöllisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden asema, asiantuntijuus, arvostus, tehtävä ja rooli monialaisessa tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön kentällä. Työtä ja tarvetta palveluille on paljon.

Välillä tuntuu, että toimivaa pyörää keksitään yhä uudelleen. Olisiko joskus hyvä palata ajassa taaksepäin päin ja perehtyä Euroopan neuvoston ja opetusministeriön vuonna 1990 julkaisemiin suosituksiin nuorisotiedotuksesta? Pitäisikö formaalien ohjauspalveluiden rinnalle hyväksyä, osaksi monialaista ohjauksen yhteistyötä, myös nonformaaleja menetelmiä ja informaalit oppimisympäristöt, joita muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat?

Kaikkien nuorten parissa toimijoiden olisi hyvä aina välillä katsella hieman tarkemmin ympärilleen ja kuunnella muita toimijoita sekä perehtyä nuorisotyön eri työmuotojen toimijoihin ja heidän tehtäviin, tarkoituksiin, olemassa oleviin palveluihin ja tarkastella sekä kartoittaa nuorten parissa toimivia neuvonta- ja ohjauspalveluita tarkemmin?

Nuorten tiedontarpeet sekä muuttuvat toimintatavat ja -menetelmät ja toimintaympäristöt ovat nuorten parissa toimiville ja työtä tekeville arkea. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa muuttuvien toimintaympäristöjen keskellä huomioidaan aina se, että nuori tarvitsee luotettavaa, laadukasta ja puolueetonta tieto, neuvontaa ja ohjausta. Tärkeä ydin on siinä, että nuori itse tekee päätökset saadun tiedon, neuvonnan ja ohjauksen perusteella.

Keväisin terveisin, Mika

 

Lukuvinkkejä:

- Nuorisotiedotus. Kansalaiskasvatuksen Keskuksen vuosikirja 1991 
- Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet (2004)
- Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet (2009)  
- Euroopan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta (1990) 
- Opetusministeriön suositus nuorisotiedotuksen järjestämisestä kunnille (1990)  
- Euroopan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta (2010)  
- Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön (2016)

Tämän talven hiihtoreissut tuli hiihdettyä Äkäslompolon lumilla reilu viikko sitten.