Eurooppalainen nuorisotiedotuspäivä

Eurooppalaista nuorisotiedotuspäivää (European Youth Information Day) vietetään vuosittain huhtikuun 17. päivänä. Nuorisotiedotuspäivänä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ympäri Eurooppaa kannustavat nuoria hyödyntämään heille suunnattuja matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tarjolla olevaa, helposti hyödynnettävää tietoa. Päivän tarkoituksena on myös muistuttaa aikuisia nuorten oikeudesta saada tietoa ja ohjausta hyvän kasvun sekä elämänhallinnan tueksi. Eurooppalaista nuorisotiedotuspäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen tarkoittaa, että kaikilla nuorilla on oikeus saada oikeaa, puolueetonta, selkeää ja luotettavaa tietoa silloin, kun heillä on tiedontarpeita ja kysymyksiä. Nuorten oikeus tietoon on tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, nuorisotiedotusta koskevissa eurooppalaisissa suosituksissa sekä Euroopan komission valkoisessa kirjassa "Nuorisopolitiikan uudet tuulet".

Suomessa Valtioneuvoston Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 edistää tavoitteillaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuutta paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Koordinaatin asiantuntija- ja tukipalvelut tukevat toimijoita tämän tavoitteen toteuttamisessa.

Päivän teema vaihtuu vuosittain ja sitä varten tuotetaan monenlaista sähköistä ja painettua materiaalia. Seuraa uutisointiamme aiheesta ajankohtaisissa ja Koordinaatti-uutiskirjeessä.