Asiantuntija- ja tukipalvelut

Koordinaatin asiantuntija- ja tukipalvelut ovat tukena nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöille ja auttavat löytämään sopivimmat ratkaisut nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamiseksi. Nuoret tulee huomioida palveluiden suunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallinen palveluverkosto mahdollistaa tietotaidon ja hyvien käytänteiden jakamisen.

Koordinaatti vastaa Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun kansallisesta koordinoinnista ja tukipalveluista. Nuortenideat.fi on yksi vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmistä, jonka kunnat voivat ottaa käyttöönsä vastatakseen mm. nuorisolain edellyttämiin vaatimuksiin. Palvelu toimii nuorten omana vaikuttamiskanavana sekä eri organisaatioiden välineenä kuulla nuoria. Se on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita verkossa.