Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Verkkovaikuttamispalveluiden arviointipohdintaa

Suomessa on tehty paljon töitä nuorten verkkovaikuttamisen edistämiseksi ja olen saanut olla siinä pitkään mukana. Täällä on kehitetty ensimmäisiä nuorten vaikuttamispalveluita, joten aiheeseen liittyvää kokemusta ja osaamista löytyy. Olen mielelläni viemässä tietoa, kokemuksia ja parhaaksi havaittuja käytäntöjä muualle Eurooppaan. Tällainen tilaisuus mahdollistui joulukuun alussa.

Osallistuin yhdessä kahden muun suomalaisen kanssa Berliinissä 7.-8.12. järjestettyyn seminaariin, joka kokosi yhteen nuorten verkkovaikuttamisesta kiinnostuneita ja alan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa. Johannan ja Kirsin mietteitä voi lukea puheenvuoro-artikkelista. Seminaarin yhteenvetoihin voi lisäksi tutua EUth-projektin verkkosivuilla.

Seminaarin toisena päivänä ilmoittauduin vetämään ryhmäkeskustelua siitä, miten nuorille suunnattuja verkkopalveluita arvioidaan. Olin kiinnostunut kuulemaan aiheesta muiden ajatuksia ja kokemuksia, sillä se on yhtenä fokuksena vuonna 2018 Nuortenideat.fi-palvelussa, eikä aihe tullut esiin ensimmäisen seminaaripäivän aikana. Ilokseni huomasin aiheesta kiinnostuneen noin 25 henkilöä ja keskustelua aiheesta olisi riittänyt pidemmäksikin aikaa.

Mitä arvioidaan?
Pienryhmässä keskustelua herätti se, mitä arvioidaan. Mitkä ovat palvelun tavoitteet ja saavutetaanko ne? Onko tärkeä kerätä lukuja ja tilastoja palvelusta vai arvioida enemmänkin tulosten laatua ja merkitystä? Nuorten olisi hyvä saada positiivisia onnistumisen kokemuksia ja tuntea tulleensa kuulluksi. Osallisuuden kokemus kannustaa myös osallistumaan jatkossa! "Ei se määrä vaan laatu", keskustelussa todettiin.

Miten palautetta kerätään?
Todettiin, että palaute tulisi kerätä useilla erilaisilla tavoilla kuten tekemällä kyselyitä, haastatteluita, järjestämällä työpajoja ja kohtaamalla nuoria siellä, missä he ovat. Nämä tuntuvat lähes itsestään selviltä asioilta, mutta toimitaanko todella niiden mukaisesti, kun palautetta ja kokemuksia palveluista kerätään? Yhtenä huomiona nostettiin esiin se, että tulisi laajentaa kysymyspatteristoa kattamaan laajemmin muutkin kysymykset kuin iän ja sukupuolen.

Keneltä palaute kerätään?
Tiedämmekö, ketkä käyttävät verkkopalvelua? Saavutammeko oikean kohderyhmän? Mistä löytää ja miten tavoittaa nuoret, jotka eivät ole niitä aktiivisimpia, mutta joiden olisi tärkeä löytää palvelut ja osallistua? Mikä motivoi nuorta osallistumaan ja mikä saa hänet sitoutumaan?

Hyvä huomio tähän liittyen oli se, että on ymmärrettävä, että olemme kaikki erilaisia osallistujia verkossa. Kaikki verkkopalveluiden käyttäjät eivät ole aktiivisia sisällön tuottajia, eikä tarvitse ollakaan. Osa käyttäjistä seuraa ainoastaan keskustelua osallistumatta itse ja se on ihan OK. Erilaiset tavat osallistua tai olla osallistumatta verkossa tulee hyväksyä ja huomioida palveluiden arvioinnissa.  

Osallistammeko nuoret arviointiprosessiin? Oikeasti?
Olen ollut mukana Nuortenideat.fi-palvelun kehittämisprosessissa aivan alusta lähtien. Tiedän, että tähän työhön osallistettiin niin nuoria kuin palvelun keskeisten kohderyhmien edustajia (kunnat, järjestöt, koulupuoli, nuorten vaikuttajaryhmät). Näin tullaan toimimaan myös jatkossa. Tässä asiassa on varmasti kehitettävää meillä kaikilla.

Teemmekö palvelun tuottajina ja toteuttajina kaiken mahdollisen? Ryhmäkeskustelussa havahduin siihen, että erityisesti nuoria tulisi osallistaa vielä enemmän esimerkiksi kyselyiden tai työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Ei vain siihen, että he saavat olla mukana aktiivisina osallistujina. Tämä on sellainen asia, joka on tärkeä huomioida, kun suunnittelee verkkopalveluiden kokonaisvaltaista arviointia.

Merja-Maaria Oinas, Koordinaatin suunnittelija

Kuva: Vytautas Vaičeliūnas Photography
Kuvassa keskellä Open summit on youth eParticipation in Europe "The Future is Now" -tilaisuuteen osallistunut Merja-Maaria Oinas.