Hyppää pääsisältöön

Työssäoppiminen – työhön oppiminen sirpaleiselle media- ja tapahtuma-alalle

Leena Louhivuori

hankekoordinaattori, tutkimus ja seuranta,

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuvaus

Metropolia ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin yhteinen Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -ESR-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Re:startin päämääränä oli löytää uudenlaisia tapoja media- ja tapahtuma-alojen työssäoppimiseen ja opintojen keskeyttämisen vähentämiseen sekä alan työpaikkoihin verkostoitumiseen ja työllistymiseen pääkaupunkiseudulla. Artikkelissa on poimittu julkaisusta muutama keskeinen aihe ja ehdotus toimenpiteineen. 

Sisältö

Työn ja koulun välissä – Työssäoppiminen media- ja tapahtuma-aloilla -julkaisu perustuu hankkeessa tehtyyn seurantaan, kokemuksiin ja havaintoihin.  Julkaisussa on monta puhujaa ja näkökulmaa. Mikä hankkeessa oli uutta oppilaitoksille, opiskelijoille ja työelämän edustajille? Mitkä olivat ne keskeiset asiat, joilla voidaan löytää opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja työtä? Mitä kaikkea tuli esille hankkeen toiminnan aikana? 

Opinnot jäävät kesken eri syistä – huomioita ja ehdotuksia 

Suomalaisissa yrityksissä on runsaasti media-alaan liittyviä osaamistarpeita, mutta ne jäävät usein piiloon (1). Suurin ongelma on, että yrityksissä ei ole alan ohjausosaamista, ja siksi työssäoppimista ei tapahdu. Ehdotamme, että oppilaitokset ryhtyvät aktiivisesti markkinoimaan työelämälle mahdollisuutta työssäoppimisen suorittamiseen siten, että tarvittava ohjaus tulee koulun puolelta. Tämä tosin edellyttää samalla opettajien nykyistä laajempaa jalkautumista ja verkostoitumista työelämään. 

Työpaikkaohjaajalla on suuri vastuu siitä, että työssäoppiminen onnistuu (2). Työpaikkaohjaajien oletetaan toimivan opettajien tavoin ja heiltä vaaditaan runsaasti hallinnollista osaamista. Harvalla pienyrityksen työpaikkaohjaajalla on aikaa osallistua koulutuksiin työpaikan ulkopuolella. Hankkeen työelämän edustajien mukaan olisi tärkeää, että työpaikkaohjaajan tehtävä olisi selkeä ja keskittyisi ammatilliseen osaamiseen. Koulun tulisi hoitaa koulutussisältöihin ja hallintoon liittyvät asiat. Ehdotamme, että työpaikkaohjaajien koulutus järjestettäisiin työpaikoilla ja opettajat olisivat aktiivisemmin mukana työssäoppimisjaksoissa. Opiskelijan, opettajan ja työelämän selkeä yhteistyö on olennaisesta siinä, että opintojen keskeyttäminen vähenee ja työssäoppiminen ja työllistyminen onnistuvat. 

Media- ja tapahtuma-alojen työssäoppiminen voi aiheuttaa toimeentulo-ongelmia (3). Toisen asteen koulutussopimus on lain mukaan palkatonta. Tällöin opiskelijan voi olla mahdotonta tehdä muita töitä, joilla rahoittaa opiskeluaan ja elämäänsä. Työssäoppiminen voi jopa jäädä toteutumatta, jos opiskelijalla ei ole siihen varaa. Työelämäjaksot eivät ole tasavertaisia ammattikorkeakoulun ja 2.asteen opiskelijoiden välillä. Työnantajalla on vaikea tilanne, kun toiset vaativat ja toiset kieltävät korvauksen. Ehdotamme, että koulutussopimuksen aikana sallittaisiin pienehkön korvauksen maksaminen 2. asteen opiskelijalle tai vaihtoehtoisesti mahdollistettaisiin opintotuen saaminen oppisopimuksen aikana.  

Havaintomme mukaan valmistuneet 2. asteen opiskelijat tarvitsisivat erityistä tukea työllistymiseen. Opiskelijat tulevat usein suoraan peruskoulusta. Nuorena oman osaamisen markkinointi sirpaleisella alalla on vaikeaa. (4). Media- ja tapahtuma-alat ovat freelancer- ja pätkätyövaltaisia. Osa valmistuneista opiskelijoista putoaa tyhjän päälle. Moni valmistunut ei esimerkiksi ymmärrä, millä perustein voi laskuttaa omasta työstään ja mitä velvollisuuksia siihen kuuluu. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta alalla toimiminen vaatii yrittäjämäistä toimintatapaa. Ehdotamme, että myös valmistumisen jälkeen tarjotaan työelämätaitojen neuvonta- ja tukipalveluita. 

Tervetuloa tutustumaan  Työn ja koulun välissä olevaan oppimiseen. 

Työn ja koulun välissä – Työssäoppiminen media- ja tapahtuma-aloilla 
Toim. Antti-Veikko Salo, Leena Louhivuori 
Metropolian ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO –sarja nro 74 
Helsinki 2020 

Julkaisu löytyy sähköisenä ja saavutettavana versiona täältä.

Yhteydenotot: 

Antti-Veikko Salo 
050 355 0779 
antti-veikko.salo@metropolia.fi 

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!