Hyppää pääsisältöön

Sanoilla on merkitystä -termikäsikirja sanoittaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa

Kuvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima Barnahus-hanke ja Koordinaatti ovat yhteistyössä julkaisseet termikäsikirjan, joka sanoittaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Käsikirja on suunnattu laajasti lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Termikäsikirjan ovat kirjoittaneet Barnahus-hankkeeessa asiantuntijapoliisina toiminut rikosylikonstaapeli Maria Rossi sekä Koordinaatista erityisasiantuntija Mika Pietilä ja suunnittelija Merja-Maaria Oinas.
Kuvassa neljä nuorta nojaavat kaiteeseen ja katselevat kaupunkia.

Sisältö

Lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvä käsitteistö ei ole yksiselitteistä. Eri tilanteissa käytetään eri käsitteitä. Puhuttaessa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta houkuttelusta, häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta on tärkeää käyttää oikeaa käsitteistöä, joka kunnioittaa lapsen oikeuksia. Sanoilla luodaan mielikuvia ja rakennetaan yhteistä maailmankuvaa. Digitaalisessa ympäristössä tapahtuvista lapsiin kohdistuvista seksuaalissävytteisistä teoista käytettävät käsitteet ja termit ovat erittäin merkityksellisiä. On tärkeää varmistaa, että kaikki toimijat ymmärtävät toisiaan ja ymmärtävät mistä ylipäätään puhutaan.

Viranomaiset ovat sitoutuneet käyttämään lasta kunnioittavaa terminologiaa. Rikosprosessissa käytettävät termit ja käsitteet määrittyvät lainsäädännön perusteella. Rikosprosessin ulkopuolella ammattilaisilla, asiantuntijoilla ja laajemmin myös medialla on kuitenkin mahdollisuus valita eri tilanteissa käytettävät sanat.  Erityisesti eri viranomaisten käyttämiä termejä kuunnellaan ja niillä voidaan välittää viestiä.

Tarve selkeyttää Suomessa käytettävää käsitteistöä on havaittu muun muassa Barnahus-hankkeessa ja Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa toteutettaessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut vuonna 2020 väkivalta- ja sanastoasiantuntijoiden yhteistyössä laatiman sanaston (https://www.julkari.fi/handle/10024/139150), johon on laajasti koottu määritelmät ja suositukset väkivallan vastaisessa työssä käytettäville käsitteille. Sanoilla on merkitystä -termikäsikirjan tarkoitus on täydentää edellä mainittua väkivaltakäsitteiden sanastoa. Lisäyksenä väkivaltakäsitteiden sanastoon nyt julkaistavassa termikäsikirjassa määritellään lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan käsitteet, erityisesti yhä yleisemmät verkkovälitteiset tekomuodot. Käsitteitä kuvaavien termien käytöstä annetaan myös suomenkieliset suositukset. Termikäsikirjan viimeisessä luvussa annetaan suosituksia termien jalkauttamiseksi ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan puheeksi ottamiseksi eri organisaatioissa.

Julkaisu löytyy THL:n verkkosivulla tämän linkin kautta.

Julkaisutilaisuus maanantaina 30.5.2022 klo 14.30 ja tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta

Lisätietoja Koordinaatista Mika Pietilä, mika.pietila@ouka.fi, p. 044 703 8216.

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen asiantuntija, osaamisen vahvistaja sekä monialaista ja verkostomaista yhteistyötä toteuttava kumppani. Tuotamme palveluita sekä vahvistamme nuorisoalan osaamista. Koordinaatti toimii osatoteuttajana Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa ja Osallisuuden osaamiskeskuksessa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hallinnollisesti Koodinaatti toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluja.

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Hanke toteutetaan laajana THL:n koordinoimana yhteistyönä sairaanhoitopiirien (erva) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös mm. poliisi- ja syyttäjäorganisaation kanssa, yliopistojen ja korkeakoulujen, järjestöjen sekä tulevien OT-keskusten kanssa. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa sekä tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita sidosryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena. THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!