Hyppää pääsisältöön

Saamenkielinen tieto- ja neuvontapalvelu tukee ja vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä

Anni-Sofia Niittyvuopio

nuorisoneuvoston puheenjohtaja,

Saamelaiskäräjät

Kuvaus

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston tärkeimpiä tehtäviä on tukea ja vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta nuoren asuinpaikasta huolimatta. Tieto- ja neuvontapalvelulla tarjotaan saamelaisnuorille ajankohtaista tietoa heidän äidinkielellään.
Seitsemän nuorta saamelaisten kansallispuvuissa.

Sisältö

Tärkeä osa Nuor.fi-palvelua on myös tarjota (suomenkielistä) tietoa saamelaiskulttuurista ja saamelaisten oikeuksista myös heille, jotka eivät jostain syystä ole oppineet äidinkieltään. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden tutustua omaan kieleen ja kulttuuriin nuoria varten tuotetun sisällön kautta. Nuoret myös osallistuvat sisällön tuottamiseen, jolloin sisältö on yhteisön näköistä.  

Kulttuurin mukainen nuorisotyö on yksi nuorisoneuvoston pääasioista, jonka edistämiseksi tehdään jatkuvaa kehittämistyötä. Saamenkielistä nuorisotyötä on saatavilla vähän ja se on satunnaista, minkä lisäksi saamenkieliset tietosivustot ovat edelleen harvassa. Saamelaisnuorilta onkin tullut selkeä toive äidinkieliselle nuorisotyölle ja sisällölle.   

Yhteisön tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja myös nuorisoneuvoston tulee pyrkiä vastaamaan näihin tarpeisiin. Saamenkieliset palvelut tuovat nuoren elämään yhteenkuuluvuuden tunnetta, tietoa elävästä kultuurista ja omista oikeuksista. Haluamme kannustaa nuoria tutustumaan omaan kulttuuriinsa ja identiteettiinsä heille luonnollisimmalla tavalla; digitalisaatiolla.  

Äidinkielisten palvelujen merkitystä nuorten identiteetille ja koko yhteisölle ei voi korostaa tarpeeksi. Palvelujen tuleekin vahvistaa ja elvyttää nuorten kielenkäyttöä ja kuuluvuutta yhteisöön. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat avainasemassa nuorten osallisuuden vahvistamisessa. Terveyteen liittyvät sanastot ja testit, kuten myös työn alla oleva sisältö saamelaisyhteisön sisällä elävien vähemmistöjen oikeuksista on myös muun yhteisön käytettävissä.   

Sivusto on saamelaisnuorilta saamelaisnuorille ja jokaisen heidän tarinansa on arvokas ja kertomisen arvoinen. Nuorisoneuvoston sivustolla on tärkeitä tavoitteita, kuten lisätä tietoisuutta saamelaisista, tarjota nuorille saamenkielistä sisältöä ja tuoda esille saamelaisyhteisön monimuotoisuutta ja erilaisia taustoja.

Nuorilta onkin tullut selkeä toive äidinkieliselle nuorisotyölle. Yhteisön tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja nuorisoneuvosto pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Äidinkieliset palvelut tuovat nuoren elämään yhteenkuuluvuuden tunnetta, tietoa elävästä kultuurista ja omista oikeuksistaan. Haluamme kannustaa nuoria tutustumaan omaan kulttuuriinsa ja identiteettiinsä heille luonnollisimmalla tavalla; digitalisaatiolla. 

Tutustu saamelaisnuorten tieto- ja neuvontapalveluun osoitteessa Nuor.fi.

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!