Hyppää pääsisältöön

Rohkeita askelia nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestön puheenjohtajana

Jenna Suutari

kesätyöharjoittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff toimii eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö ERYICAn puheenjohtaja. Koordinaatissa viestinnän tehtävissä työskennellyt kesätyöharjoittelija Jenna Suutari haastatteli Fedotoffia hänen kokemuksistaan tässä vaativassa luottamustehtävässä.
Jaana Fedotoff kesäisessä maisemassa. Taustalla nurmea ja koivuja.

Sisältö

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff valittiin vuonna 2016 eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) puheenjohtajaksi. Kauden kesto on kolme vuotta, Fedotoff aloitti toisen kautensa vuonna 2019. Puheenjohtajana Fedotoff on valtuutettu edustamaan järjestöä kaikessa laajuudessa. Koordinaatti on osa Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuuripalveluita.

Fedotoff aloitti nuorisotyöuransa Oulussa. Tutustuessaan opintomatkalla Saksassa nuorten tieto- ja neuvontakeskusten toimintaan, hän samalla perehtyi myös ERYICAn toimintaan. Osallistumalla aktiivisesti järjestön koulutuksiin tieto työmuodosta syveni ja kiinnostus heräsi. Fedotoffin halu perustaa kattava nuorten tieto- ja neuvontakeskus myös Ouluun vahvistui.  

Myöhemmin Koordinaatin perustamisen myötä ajankohtaiseksi tuli sen jäsenyys ERYICAssa. Jäsenyys on ollut hyödyksi myös puheenjohtajana toimiessa. Jäsenet ovat järjestössä päättävässä asemassa, mutta sen puheenjohtajana on mahdollisuus osallistua vielä vahvemmin järjestön toiminnan ja nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiseen. 

"Sain johdettavakseni minulle ennestään tutun järjestön. Tunsin sen jäsenistön ja toimintatavat, sekä verkoston ja palvelut, sillä takana oli jo useampi vuosi jäsenenorganisaation roolissa”, Fedotoff kuvailee. 

Puheenjohtajuus on kuitenkin tuonut Fedotoffille uudenlaisia ammatillisia haasteita. Hän kokee, että luottamustehtävässä ei aina voi toimia omalla osaamis- tai mukavuusalueella, vaan joutuu usein toimimaan alueilla, joissa valmiita ratkaisumalleja ei ole saatavilla. Vaikeita paikkoja ja vauhdikkaitakin tilanteita on riittänyt. Joidenkin ratkaisujen tulokset ovat nähtävillä vasta myöhemmin Fedotoffin mukaan.  

Kohti ammattimaisempaa järjestötoimintaa 

Fedotoffin toista puheenjohtajuuskautta on jäljellä enää noin vuosi. Tähän mennessä viisi vuotta kestäneen puheenjohtajuuden aikana hän on ollut toteuttamassa järjestön uudenlaista strategiaa ja pidemmän tähtäimen toimintamalleja.   

Järjestön toiminnasta päätetään vuosittain järjestettävissä yleiskokouksissa, joissa järjestön jäsenet ovat päättävässä roolissa. Hallitus valitaan vaaleilla ja se koostuu jäsenorganisaatioiden edustajista. Hallituksen jäsenet edustavat omia organisaatioitaan, kun taas puheenjohtaja edustaa itse järjestöä kaikessa sen laajuudessa. 

Vuosien myötä järjestön toiminta on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi ja vielä paremmin jäsenistön tarpeita palvelevaksi. Sen strategia tukee kestävää toimintaa ja työn pitkän tähtäimen kehittämistä. Yksi olennainen muutos on ollut se, että strategian kestoa on muutettu pidemmäksi ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.   

”We switched from 3-year strategic plans to a 6-year strategic plan approved by the General Assembly. Creating a strategy requires a huge investment of resources, which now has to be done every 6 years only, while the mid-term review still permits any update that is deemed necessary after 3 years' time”, ERYICAn toiminnanjohtaja Eva Reina strategian muuttamisesta. 

Yksi merkittävä muutos, jota Fedotoff on puheenjohtajuuskaudellaan ehdottanut ja ollut toteuttamassa, on järjestön perustan, eli eurooppalaisten nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden uusiminen. Alkuperäiset periaatteet hyväksyttiin ERYICAn yleiskokouksessa vuonna 1993. Lisäksi myöhemmin toteutettiin erikseen vielä digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteet.  

Aktiivinen ja verkostoituva järjestö ERYICA 

Fedotoffin puheenjohtajuuskauden aikana järjestön koulutusjärjestelmää on uusittu ja kehitetty, sekä työskentelyyn on otettu mukaan uusia teemoja. Muutosten myötä toimintaan on tullut mukaan myös uusia kumppanuuksia, kuten Unesco. 

Puheenjohtajuuskautensa aikana Fedotoff on pyrkinyt osallistamaan järjestön jäsenistöä sen toimintaan yhä enemmän. Hänen tavoitteenaan on ollut aktiivisen, verkostoituvan ja osallistavan toiminnan vahvistaminen ja hän toivoo, että sellainen työskentely jatkuisi myös tulevaisuudessa. 

“Siirtyessäni takaisin jäsenorganisaation edustajan rooliin, jätän taakseni ammattimaisesti toimivan, taloudellisesti varman, aktiivisen ja verkostoituvan järjestön, joka uudistuu ja toimii kehittävällä otteella”, Fedotoff kuvailee. 

Suomalainen nuorisotyö näkyväksi maailmalla 

Fedotoffin puheenjohtajuuskausi, ja Koordinaatin jäsenyys ERYICAssa ovat tuoneet suomalaista nuorisotyön tietotaitoa tunnetuksi laajasti eurooppalaisissa nuorisoalan verkostoissa.  

“ERYICAn toiminnassa mukana oleminen on ehdottomasti sekä vientiä, että tuontia. Se on tuonut meidän osaamistamme, menetelmiämme ja palveluitamme tunnetuksi, mutta samalla olemme voineet vahvistaa myös suomalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua ja toimintatapoja.” 

Lähitulevaisuuden teemoja ERYICAn toiminnassa ovat muun muassa nuorten mielen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät teemat. Lisäksi järjestö jatkaa työskentelyään vihreiden arvojen ja kestävän kehityksen parissa. Järjestössä keskitytään parantamaan myös nuorten vertaistoimintaa ja osallistumista nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. 

“Due to the developed nature of youth work and new developments often being channeled in from Finland, discussions have started about topics like the role of artificial intelligence in youth (information) work or applying virtual reality in youth info services, as well as new topics we address or going to address in our international projects such as financial literacy”, Eva Reina järjestön toiminnan tulevista teemoista. 

ERYICA – European Youth Information and Counselling Agency 

  • Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö. Tuo yhteen nuorisoalan organisaatioita ja ohjaa toimintaa Euroopan tasolla. 
  • Perustettu 1986.  
  • 36 jäsentä, 26 maassa. 
  • Toimisto Luxemburgissa. 
  • Työllistää neljä työntekijää, toiminnanjohtaja Eva Reina. 
  • Hallituksen jäsenet sekä puheenjohtaja valitaan vaaleilla. 
  • Hallituksen jäsenet edustavat organisaatioitaan, jotka ovat jäseninä järjestössä. 
  • Hallituksen jäsenet ovat seuraavista maista: Irlanti, Espanja, Kypros, Ranska, Saksa, Viro, Slovenia.   
  • Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana kuusi kertaa.  

Tutustu ERYICAan osoitteessa www.eryica.org.  

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!