Hyppää pääsisältöön

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut nähdään riittävinä, mutta tiedotusta tulee tehostaa

Kuvaus

Aluehallintovirastot arvioivat peruspalvelujen saatavuutta lakisääteisesti joka toinen vuosi. Miltä kesäkuussa 2020 julkaistu arviointi näyttää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden näkökulmasta?

Sisältö

Nyt julkaistu peruspalvelujen arviointi koskee vuotta 2019. Nuorisotoimen osalta arvioitiin kuntien nuorille suunnattujen palvelujen riittävyyttä. Arvioituihin palveluihin kuuluivat nuorisopalvelut ja vapaa-ajan palvelut, koulutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä työhön, asumiseen ja liikkumiseen liittyvät palvelut.

Tehdyn arvioinnin mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen tarjonta alle 18-vuotiaille näyttää kuntien vastausten osalta olevan suhteellisen hyvällä tolalla. Lisäksi nuoret tuntuvat tietävät nuorisopalvelujen tarjonnan melko hyvin.  Juuri nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kanavat ja menetelmät tekevät osaltaan nuorisopalveluita tunnetuksi.

Aluehallintoviraston kyselyyn vastanneista kunnista 87 %:lla oli tarjota nuorille tieto- ja neuvontapalveluja. Yli 18-vuotiaiden kohdalla näitä palveluja tarjoavat lisäksi myös Ohjaamot ja muut matalan kynnyksen palvelut. Kaikkien nuorisopalvelujen osalta ainoastaan nuorten tieto- ja neuvontatyö nähtiin 18–28-vuotiaille melko riittäväksi, mutta muut palvelut melko riittämättömiksi. Yleisesti ottaen kunnilla on eniten haasteita nuorten mielenterveyspalvelujen sekä julkisen liikenteen järjestämisessä.

Arvioinnissa tuotiin esiin, että digi- ja verkkonuorisotyöhön liittyy useammalla toimijalla oma nuorten asioita kokoava sivusto, jokin hanke tai sellaisen suunnittelu.

Tämä on näkynyt myös meillä Koordinaatissa ja meillä on ollut mahdollisuus tarjota asiantuntija- ja tukipalveluja tällaisten projektien kehittämiseen. Sivuston käsite ei välttämättä kuitenkaan anna koko kuvaa, sillä nämä palvelut ovat yhä monikanavaisempia ja vuorovaikutteisempia, kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatista kertoo.

Lisäksi nuorten rooli median vertaistuottajina on edelleen nousussa. Mutta kuten arvioinnissa todettiin, usein verkossa tehtävän ja riittäväksi arvioidun nuorten tieto- ja neuvontatyön myötä myös sähköinen tiedottaminen nuorisopalveluista on lisääntynyt, mikä on tietenkin erittäin tärkeää palvelujen löydettävyyden kannalta.  

Toimenpide-ehdotuksissa esitettiin, että nuorille suunnattua tiedotusta tulisi edelleen tehostaa ja siihen tulee osoittaa myös riittävät resurssit.

Koordinaatti tukee omalta osaltaan kuntien työtä, mutta mielestäni esimerkiksi uudessa VANUPOssa ei nuorisotyöllisten nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen edistämistä nosteta riittävästi esille, Fedotoff huomauttaa.

Tämä seikka vaikuttaa osaltaan myös Koordinaatin mahdollisuuksiin tarjota osaamisen vahvistamista tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen.

Osana kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskusta sekä osana digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta pyrimme kuitenkin siihen, että laadukasta tietoa ja tukea saa meiltä jatkossakin. Lisäksi edistämme nuorten osallisuutta ja vaikuttamista osallisuuden osaamiskeskuksen kumppaneiden kanssa.

Peruspalveluiden arviointi on tärkeä työkalu kaikille nuorten palveluja tuottaville tahoille. Se sisältää tietoa, jota tarvitaan nuorille suunnattujen palvelujen resurssoinnissa, palvelujen kohdentamisessa ja arvioidessa palveluaukkoja. Lisäksi se toimii keskustelun avaajana sille, mitä osaamista tulisi kunnissa vahvistaa.

 

Lähde:

Patio: Nuorten palvelujen riittävyys

Nuorille suunnatut palvelut -tiedote

 

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla kaikkien palveluidemme kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.
Välitämme lisäksi tietoa nuorten tieto- ja neuvontatyön ajankohtaisista asioista.

Siirry uutiskirjeisiin!