Hyppää pääsisältöön

Eurooppalaisten periaatteiden pohjalta luotu opas ohjaa nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua

Jenna Suutari

kesätyöharjoittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Laadun varmistaminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä -opas esittelee muun muassa sen, mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on ja kuinka eurooppalaiset periaatteet ohjaavat työtä.
Kuvituskuva, jossa kaksi nuorta lukee kirjaa ja tekee muistiinpanoja.

Sisältö

Uudet nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet hyväksyttiin vuonna 2018 ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) 29. yleiskokouksessa. Alkuperäiset periaatteet hyväksyttiin jo vuonna 1993. Periaatteiden tavoitteena on taata nuorille oikeus kattavaan, luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Ne ovat nuorten tiedonsaannin perusta laatutavoitteineen ja vähimmäisvaatimuksineen.

Laadun varmistaminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä -opas esittelee muun muassa sen, mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on. Opas kuvailee työn riippumattomaksi, luotettavaksi ja moniarvoisiin varmistettuihin tiedonlähteisiin perustuvaksi. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteena on antaa yleiskuva vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, joita nuorella on käytössään. Se helpottaa nuorta selviytymään tietotulvasta, jonka kasvaminen tuo mukanaan, ja ohjaa tätä tekemään omia ratkaisujaan.

Periaatteet korostavat tasa-arvoa ja nuorten parissa tehdyn työn moninaisuutta

Eurooppalaisia periaatteita ovat muun muassa: Riippumattomuus, saavutettavuus, kattavuus, tarveperustaisuus, vahvistavuus, osallistavuus, eettisyys, ammatillisuus ja ennakoivuus.

Eurooppalaiset periaatteet käsittävät yhdeksän avainsanaa. Jokainen avainsana tuodaan oppaassa esiin yksitellen ja kerrotaan, mitä kyseinen periaate tarkoittaa ja mikä on sen vähimmäisvaatimus. Sen jälkeen jokainen periaate käydään läpi tarkemmin, tällä kertaa mukana on vinkit sen hyödyntämisestä käytännössä sekä lyhyt nosto hyvästä käytännöstä ja asiakkaan kokemuksesta.

Oppaassa jokaisen periaatteen kohdalla on kattava listaus ideoista ja vinkeistä siihen miten kyseistä periaatetta voi omassa työssään hyödyntää.  Opas on tehty nimenomaan alan työntekijöiden tueksi, jotta he voivat toimia näiden periaatteiden mukaisesti nuorten eduksi.

Millä tavalla periaatteet näkyvät työssä

Esiin nostettava hyvä käytäntö on sellainen, joka on käytössä jonkun alalla työskentelevän tahon toiminnassa. Esimerkiksi Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun toiminnassa toteutuu hyvin riippumattomuuden periaate.

Selvitämme nuorelle ne vaihtoehdot, jotka hänellä kussakin tilanteessa on. Emme neuvo, mitä pitäisi tehdä. Rohkaisemme itsenäisiin ja pohdittuihin ratkaisuihin, jotka perustuvat antamaamme tietoon ja nuoren omiin arvoihin... Riina Papinaho riippumattomuuden periaatteen hyvästä käytännöstä.

Opas esittelee jokaisen periaatteen kohdalla myös yhden nuorten tieto- ja neuvontapalvelua käyttäneen asiakkaan kokemuksen. Tämä kokemus on siis tilanne, jossa asiakas kokee kyseisen periaatteen nousseen positiivisesti esiin saamassaan palvelussa.

Kiitos Facebook-ryhmälle BORSA DE FEINA - INFOJOVE (Nuorisoinfon työpaikkapörssi); kiitos ilmoitustenne, sain töitä! Aloitan tänään, ja olen siitä tosi iloinen. Te, jotka vielä etsitte, älkää luovuttako! Meille kaikille on paikka jossain odottamassa. - Vahvistavuuden periaatteen asiakkaan kokemus.

Opas tuo käytännön oppeja nuorten tieto- ja neuvontatyöhön selkeällä, inspiroivalla ja visuaalisella tavalla. Se havainnollistaa jokaisen periaatteen siten, että lukija muodostaa idean siitä, miten periaate näkyy työelämässä, ja mitä periaatteen mukaista palvelua voisi mahdollisesti tarjota.

Yhtenevä laatu ja käytännön soveltaminen

Koordinaatti sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa toimivat eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti. Kehittämispäällikkömme Jaana Fedotoff toimii myös ERYICAn puheenjohtajana. Fedotoff on panostanut puheenjohtajakautensa toimintaa kohti periaatteiden kehittämistä. Hän aloitti puheenjohtajana vuonna 2016, ja ERYICAn yleiskokous on hyväksynyt periaatteiden päivityksen vuonna 2018.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden uudistustyötä tehdessä on pohdittu useaa tärkeää kysymystä. Esilllä on ollut muun muassa ajatus siitä, jaetaanko Euroopan eri maissa yhteinen käsitys siitä, mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö?

Periaatteiden myötä eri Euroopan maissa osataan toimia yhtenevästi, ja tarjota nuorilleen yhtä laadukasta nuorten tieto- ja neuvontatyötä. Työn on mahdollista tapahtua nyt samoilla periaatteilla, ja samansuuntaisilla käytännöillä.

Tilaa opas nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisista periaatteista tämän linkin kautta.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!