Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Osaamiskeskus Koordinaatti palveluksessanne

Koordinaatti jatkaa osaamiskeskuksena maaliskuun 2020 loppuun asti. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana viemme sovitut osaamiskeskustehtävät päätökseen ja tuotamme resurssien puitteissa nuorisoalan toimijoille asiantuntija- ja tukipalveluita. Voitte siis edelleen kääntyä puoleemme muun muassa koulutus- ja konsultointipyynnöin. Erityisesti, jos haluatte infoa tai sparrausta verkossa liittyen nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, niin tämä järjestyy! Lisäksi Koordinaatin koulutuskalenteria kannattaa seurata, sillä se tulee päivittymään vielä tällä viikolla.
 
Koordinaatissa työskentelee nyt osaamiskeskustehtävässä kolme henkilöä, joten ihan samanlaisella palvelukapasiteetillä emme toimi. Ylläpidämme ja huolehdimme asiakaspalvelusta Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelussa, nuorille suunnatussa Nuortenelämä.fi-palvelussa sekä Nutitilastot.fi-tilastointipalvelussa. Vastaamme näiden valtakunnallisten palvelujemme koulutuksista ja viestinnästä. Tietyt sisäiset kehittämisprosessit ovat viittä vaille valmiit, ja asiakasyhteydenottoihin vastaamme aika lailla ilman viivettä. Olemme siis tavoitettavissa ja osaamisemme on edelleen käytettävissänne. Lisäksi Koordinaatilla on meneillään erillinen Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hanke, jossa työskentelee kaksi henkilöä.
 
Osaamiskeskustoiminta on muutoksessa. Osa aiemmin toimineista ”oskeista” on päättänyt toimintansa vuoden 2019 loppuun. Muutama osaamiskeskus, Koordinaatti mukaan lukien, toimii vielä vuoden alkukuukaudet.
 
 

VANUPO näyttää yhteiselle työlle suuntaa

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO) vuosiksi 2020–2023 hyväksyttiin joulukuun lopussa. Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään toimet, joilla edistetään nuorten kasvu- ja elinoloja hallituskauden aikana. VANUPO on poikkihallinnollinen ohjelma, joka hyväksytään joka neljäs vuosi. Ohjelman pääteemoja ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä merkityksellisen elämän, turvallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. VANUPO on ohjelma, jonka soisimme kuluvan kaikkien nuorten parissa toimijoiden käsissä tulevina kuukausina ja vuosina. Se avaa näkymän yhteiskunnallisesta tahtotilastamme ja näkemyksistämme, joita pidämme tärkeinä nuorten asioita edistäessä. Se toimii hyvänä suunnannäyttäjänä poikkihallinnolliseen yhteistyöhön ja nuorisotyön linjauksiin kaikilla tasoilla.
 
 

Osaamiskeskusten tulevan kauden painopisteet

VANUPOssa määritellään osaamiskeskustoiminnalle kuusi painopistettä: nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.
 
Taustalla on pyrkimys vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Myös osaamiskeskusten toivotaan olevan tiiviitä yhteenliittymiä. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Erityisesti 2 §:n mukaiset tavoitteet ovat keskeisiä. 
 
Nuorisolain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden määräajaksi, joka on kytketty ohjelman kauteen. Uudet nuorisoalan osaamiskeskukset vuosiksi 2020–2023 valitaan alkuvuodesta. Valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuushaku on parhaillaan käynnissä. Hakuaika päättyy 14.2.2020.
 
Yhteistyöterveisin Nuori2020-tapahtumasta Tampereelta
 
Jaana Fedotoff
 
Koordinaatin väki tavattavissa Tampere-talon messuosasto 4C:ssä!
 
Lisätietoja osaamiskeskushausta OKM:n verkkosivuilla.