Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

21.12.2012

Illallinen 8.1.2013 Jyväskylässä

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Eurodesk Youth in Action -ohjelma CIMOn neuvontapalvelut Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

 

18.12.2012

Nuorisotyön ammattisanastoa kerätään

Verkottuminen, nuorisopolitiikka, nuorisokasvatus, kansalaiskasvatus, ryhmäyttäminen, nivelvaihetyö, forkka jne. Uusia ja vanhoja sanoja, kenties uusia merkityksiä? Nuoperi alkaa kerätä nuorisotyössä käytettyjä sanoja ja sanontoja omaksi nuorisotyön jargoniksi.

 

13.12.2012

Helena Helve: Valmistu töihin – Mihin?

Helena Helve: Valmistu töihin – Mihin?Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 2012

 

12.12.2012

Ammattilaiset, alaikäiset ja alkoholi - osallistu tutkimukseen

Preventiimi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Preventiimi on käynnistänyt tutkimuskartoituksen nimeltä Päihdekasvatuksen hyvät käytännöt - Ammatillisen päihdekasvatuksen eettiset toimintaperiaatteet. Tutkimuksen toteuttaa kehittämispedagogi Sanna Pylkkänen Tampereen yliopiston maisteriopintojen pro gradu työnä.

 

12.12.2012

Youth in Action -ohjelmasta 3,3ME nuorisotoimintaan

Nykyisen Youth in Action -ohjelman viimeisenä toimintavuonna on tarjolla mukava rahapotti nuorten ja nuorten parissa toimivien hankkeisiin. Tärkeää on kuitenkin huomata, että ensi kesän toimintaan (1.5.-31.10. alkavat hankkeet) tarkoitetut rahat jaetaan jo 1.2.2013 päättyvällä hakukierroksella! Ohjelmassa on ollut vuodesta 2012 lähtien vuosittain kolme hakukierrosta.

 

04.10.2012

Sukellus pintaa syvemmälle

Yhteisöllinen kehittäminen keskiössä – nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointimallin pilottihankeMillainen on aluekoordinointimallin yhteisöllisen kehittämisen prosessi? Tukeeko malli alueen toimijoiden ammatillista kasvua? Vahvistaako malli alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä?

 

04.10.2012

Aloitekanava.fi-palvelun arvioiminen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti toteutti keväällä 2012 kyselyn Aloitekanava.fi-palvelun moderaattoreille ja nuorisopalveluista vastaaville viranhaltijoille. Tavoitteena oli kuulla heitä palvelun käytettävyyden, vaikuttavuuden ja merkittävyyden, kehittämistarpeiden sekä moderaattoreiden tukipalveluiden arvioimisen näkökulmasta.

 

03.10.2012

Tieto on oikeus ja edellytys muiden oikeuksien toteutumiselle

Nuorille suunnattu tieto on nuorten perusoikeus ja edellytys muiden oikeuksien toteutumiselle. Tieto on oikeus! -kampanja pyrkii parantamaan nuorten ymmärrystä heidän oikeudestaan tietoon sekä lisäämään tieto- ja neuvontapalveluiden tunnettuutta. Kampanjan tavoitteena on myös saada päättäjät huolehtimaan siitä, että tieto- ja neuvontapalveluita on tarjolla nuorille.