Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Savon aluekoordinointihanke päätökseen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointia on toteutettu Savossa vuodesta 2013 lähtien Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoimana. Taustalla on laaja Po1nt-verkosto, jonka toiminta on vakiintunut vuosien aikana Savon alueella. Aluekoordinointia on toteutettu kaikissa Savon 32 kunnassa. Savon aluekoordinointi on linkittynyt kahteen muuhun aluekoordinointialueeseen sekä valtakunnalliseen nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostotoimintaan. Savon alueen aluekoordinointia on osittain rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Itä-Suomen AVI:n kautta nuorisotyön avustuksista.

Savon aluekoordinoinnin toiminta on päättynyt siinä muodossa kuin sitä toteutettiin vielä tämän vuoden alussa. Nykyinen rahoitus päättyi ja toimintaa suunnitellaan toteutettavaksi toisenlaisella rahoituspohjalla. Alueellisia tukipalveluita nuorten tieto- ja neuvontatyöhön alueella järjestää jatkossa valtakunnallinen osaamiskeskus Koordinaatti. Myös AVIn tukipalvelut ovat toimijoiden hyödynnettävissä. Tukipalvelut eivät siis pääty, niitä ei vain tällä hetkellä tarjota niin sanottuna lähitukipalveluna.

Uusi hankehaku valmisteilla

Savon aluekoordinoinnille ollaan valmistelemassa uutta hankehakua. Mahdollisen myönteisen päätöksen myötä toiminta käynnistyy uudelleen jo syksyllä 2018. Toiminnan uudelleenkäynnistymisestä tiedotetaan heti, kun päätös saadaan. Kaikkien alueen kuntien toivotaan olevan jo nyt yhteydessä Kuopion kaupungin nuorisopalveluihin, mikäli uusi yhteinen hanke kiinnostaa.

Aluekoordinointi on parantanut nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua alueella

Savon alueella nuorisotyön kehittämisessä on voinut nähdä konkreettisesti aluekoordinoinnin merkityksen, toteaa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff. Toimijat tuntevat toisensa, yhteiseen tekemiseen ja innovointiin on voitu panostaa ja osaamista vahvistetaan hyvin monipuolisella koulutustarjonnalla. Avustussääntöjen muuttuminen omarahoituksen osalta tulee vaikuttamaan useisiin, myös meneillään oleviin hankkeisiin. On tietenkin harmittavaa, jos laadukkaat, palveluita kehittävät hankkeet eivät toteudu tästä syystä, Jaana pohtii.

Sitä suurempi merkitys on siis sillä, että alueilla on henkilöitä, jotka voivat antaa enemmän aikaa ja panostusta tuelle ja yhteiselle kehittämiselle, kuten aluekoordinoinnissa on toteutunut Savon seudulla. On ollut hienoa olla mukana tässä työssä. Heta Malista aluekoordinaattorina tullaan kaipaamaan varmasti vielä monessa tilanteessa. Niin myös täällä Koordinaatissa.

Savon aluekoordinoinnin myötä nuorisotyön ja nuorten tieto- ja neuvontatyön tasa-arvoisuutta ja laatua alueen kunnissa on pystytty lisäämään erilaisten koulutusten, ammatillisten lähitukipalveluiden ja verkostotyöskentelyn keinoin. Aluekoordinoinnin myötä on muodostunut myös uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja hyvät käytännöt ovat levinneet toimijoiden keskuudessa. Aluekoordinointi on tuonut ilmi sen, että pienen toimialan osaaminen on tärkeää nostaa esiin entistä vahvemmin muuttuvassa yhteiskunnassa nuoren äänenä, ja tähän liittyen monimuotoinen sidosryhmätyöskentely on ehdotonta.

Aluekoordinoinnista on tuotettu selvitys joulukuussa 2017. Selvityksen on toteuttanut Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Anu Gretschel Koordinaatin tilauksesta. Selvitys on saatavilla painettuna julkaisuna tai pdf-versiona materiaalipankista.

Lisätietoja Savon alueelta saatavissa Kuopion kaupungin nuorisopäällikkö Jari Väänäseltä:
etunimi.sukunimi@kuopio.fi
044 718 2661

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tukipalveluihin ja aluekoordinointiin liittyen yhteyttä voi ottaa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoffiin:
etunimi.sukunimi@ouka.fi
044 703 8215

Kuvassa takana Jaana Fedotoff, edessä vasemmalta Mika Pietilä, Savon alueen aluekoordinaattorina työskennellyt Heta Malinen ja aluekoordinaattori Pirjo Kovalainen.