Nuortenelämä.fi

Nuortenelämä.fi on valtakunnallinen tieto- ja neuvontapalvelu, joka on nuorten elämän keskiössä ja vastaa heidän tiedon tarpeisiinsa. Nuortenelämä.fi tukee nuoria löytämään vastauksia itsenäisesti, kysymään lisätietoa ja etsiytymään omien lähipalveluiden pariin. Nuortenelämä.fi mahdollistaa vertaistuen saamisen muilta nuorilta. Palvelun taustalla on laaja paikallisten ja alueellisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkosto, joka tuottaa tietoa nuorten tarpeisiin.

Nuortenelämä.fi on yksi väline nuorisotakuun tavoitteiden toteuttamiseen. Palvelun avulla kaikilla nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Sisällöt

Tutustu palveluun: www.nuortenelämä.fi. Nuortenelämä.fi palvelee ruotsinkielisiä nuoria osoitteessa www.ungdomsliv.fi

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Mika Pietilä

Yhteystiedot