Lähtökohtia nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön

Preventiimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön tietoperustaa.

Koordinaatin tavoin Preventiimi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Preventiimi korostaa toiminnassaan nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön laatua ja järjestää vuosittain lukuisia ammatillisia täydennyskoulutuksia ja tilaisuuksia sekä toimii mukana erilaisissa työryhmissä ja ohjelmissa.

Ammatillinen yhteistyö on Preventiimin toiminnassa avainasemassa. Preventiimiverkostoon kuuluu yli 110 organisaatiota ja 250 ehkäisevää päihdetyötä tekevää ammattilaista. Preventiimi kannattaa vastuullista verkostoitumista, mikä tarkoittaa sitä, että verkostoon kuuluvat sitoutuvat toimintaan mukaan ja heillä on mahdollisuus itse valita Preventiimin toiminnasta juuri ne palat, jotka itseä kiinnostavat ja jotka ovat tarpeen oman työn toteuttamisen kannalta. Verkoston, ja myös sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Aktiivisen verkoston kanssa on vuosien saatossa tuotettu materiaaleja, järjestetty koulutuksia ja kehittämispäiviä, tehty tutustumismatkoja ja kehitetty nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä kohtaamaan nuorten ja heitä kohtaavien ammattilaisten tarpeita entistä paremmin.

Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

Yksi Preventiimin keskeisistä tehtävistä on tuottaa julkaisuja nuoria kohtaavien ammattilaisten työn tueksi ja yksi näistä julkaisuista on ”Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali” (Pylkkänen, Viitanen ja Vuohelainen, 2009). Julkaisu tarjoaa kattavan kuvauksen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön sisällöllisistä rakenteista ja auttaa toteuttamaan ehkäisevää päihdetyötä nuorten parissa entistä tavoitteellisemmin. Yksi tämän julkaisun tärkeimmistä tehtävistä on luoda yhteinen termistö ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa toimiville ammattilaisille, joka aiemmin on tältä kentältä puuttunut.

Ehkäisevä päihdetyö on lähes väistämättä osa nuorten parissa tehtävää työtä ja Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? -julkaisu soveltuukin jokaisen nuoria kohtaavan ammattilaisen luettavaksi, myös niiden, jotka eivät ehkäisevän päihdetyön kysymyksiä kohtaa työssään kuin satunnaisesti.

Lisätietoa Preventiimistä löydät osoitteesta www.preventiimi.fi ja Preventiimin julkaisut osoitteesta www.preventiimi.fi/julkaisut.