Konsultointi

Koordinaatin tehtävä on tukea kuntia, alueita ja järjestöjä toteuttamaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluita monialaisessa yhteistyössä, opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kuntien hanketoimijat suunnittelevat ja toteuttavat palvelut paikallisista tarpeista ja lähtökohdista. Koordinaatti tukee nuorisoalan toimijoita löytämään paikallisesti toimivimmat ratkaisut niin, että myös nuoria kuullaan ja osallistetaan mukaan. Konsultointi on tarpeen erityisesti alueellisten hankkeiden aloitusvaiheessa tai jo pidempään kestäneiden hankkeiden kanssa.

Tarvitsetko koulutusta tai konsultointia?

Onko teillä tarvetta koulutukselle tai kaipaatteko sparrausta suunnitteilla olevaan tai jo käynnistyneeseen hankkeeseen? Onko palveluiden järjestämisessä kehittämiskohteita, joihin kaipaisitte apuamme? Lähetä meille koulutus- tai konsultointipyyntö lomakkeen kautta. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viiden työpäivän kuluessa.