Hyvät käytännöt

Toimiva menetelmä nuorten ryhmän kanssa, erinomainen materiaaliesimerkki, hyvä tapa tuottaa palvelua… Laita hyvä käytäntö kiertämään!

Varasta ja parasta vinkit muilta, ja jaa omasi. Ilmianna hyvä käytäntösi tällä lomakkeella.

Menetelmiä jalkautuvaan työhön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähipalvelun kehittäminen Kuopion maaseutualueilla -hankkeessa tuotettu Menetelmäopas jalkautuvaan nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sisältää hankkeen aikana luotuja erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja.

Opas on tarkoitettu kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen. Menetelmiä ja materiaaleja on kokeiltu käytännössä muun muassa kouluissa oppitunteina, nuorisotiloilla ohjelmana, välituntitoimintana kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Osa menetelmistä ja materiaaleista on itse kehitettyjä ja tuotettuja, kun taas osa on lainattu muiden tuottamasta materiaalista ja niitä on sovellettu käytäntöön sopivaksi tilanteen mukaan.

Menetelmäoppaan kirjoittajina, tiedon kokoajina ja ideoijina ovat toimineet Miina Morko, Maiju Ruuskanen, Marja Heikkinen, Asta Sajaniemi, Iida Litmanen, Jenna-Maaret Tukiainen ja Hanna-Marika Penttinen. Näitä menetelmiä saa vapaasti jatkojalostaa ja hyödyntää nuorisotaloilla, pienryhmissä, koulun ja nuorisotyön rajapinnoilla, sillä nuorten tieto- ja neuvontatyö on osa jokapäiväistä nuorisotyötä.

Yhteyshenkilö: Miina Morko, Kuopion kaupunki (etunimi.sukunimi@kuopio.fi)