Tavoitteet

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tehtävänä on antaa nuorille monipuolista ja kattavaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tavoitteena on nuorten kasvatuksellinen ohjaus ja sosiaalinen vahvistaminen. Palveluiden tavoitteena on myös tukea nuorten kasvua itsenäisyyteen, osallistumiseen sekä omatoimiseen selviytymiseen.

Ammattitaitoisten työntekijöiden välittämä luotettava, monipuolinen tieto auttaa nuoria tekemään omaa elämänhallintaa tukevia valintoja ja päätöksiä.

Tieto- ja neuvontatyöllä voidaan auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään työelämässä ja henkilökohtaisessa elämässään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tulisi myös avartaa nuorten mahdollisuuksia sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja liikkuvuutta.

Nuorten ohjauksen ja neuvonnan, myös verkossa tehtävän, tulee perustua nuorten tieto- ja neuvontatyölle asetettuihin kasvatuksellisiin tavoitteisiin nuorten tukemiseksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi kaikille nuorille. Työmuoto on tunnustettu useimmissa Euroopan maissa osaksi nuorisotyötä.

Lähteet:

  • Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin verkkopalvelu, www.nettinappi.fi
  • Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. s. 415