Skip to main content

Team

Koordinaatti team

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Olen vastannut Koordinaatin toiminnasta vuodesta 2006, jolloin keskuksen toiminta aloitettiin. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK) ja ammatillinen opettaja. Lisäksi minulla on tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Minulla on strateginen ja operatiivinen vastuu Koordinaatin osaamiskeskustoiminnasta, mikä sisältää hallinnollisten sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien lisäksi laajan kirjon asiantuntijatehtäviä, koulutussuunnittelua ja kouluttamista sekä alan kehittämistä osana osaamiskeskustehtäviämme. Olen mukana työmme teemoihin liittyvissä asiantuntijaryhmissä muun muassa digitaaliseen osallisuuteen, elinikäiseen ohjaukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyen.

Minuun voi olla yhteydessä kaikkiin Koordinaatin osaamiskeskustehtäviin, teemoihin ja palveluihin liittyvissä asioissa sekä yhteistyöasioissa. 

Yhteystiedot: p. 044 703 8215, jaana.fedotoff(at)ouka.fi

Suunnittelija Pirjo Kovalainen

Olen työskennellyt Koordinaatissa suunnittelijana toukokuusta 2019 lähtien. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Nuorisotyön ja nuorten parissa olen työskennellyt vuodesta 1988, mm. nuorisokahvilassa, erityisnuorisotyössä sekä nuorisokodissa. Nuorten tieto- ja neuvontatyön pariin päädyin vuonna 1999, jolloin aloitin työni tietopalveluohjaajana Oulun kaupungin nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa.

Välillä olen työskennellyt myös mm. Oulun nuorisopalvelujen kehittämishankkeessa projektipäällikkönä kehittäen nuorten tieto- ja neuvontaverkkopalvelua sekä alueellisia palveluja Oulussa sekä Oulun seudulla nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaattorina.

Työni Koordinaatin suunnittelijana keskittyy valtakunnallisen nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskuksen digitaalisen osallisuuden ja vaikuttamisen tehtäviin. Muita työtehtäviäni Koordinaatissa ovat koulutussuunnittelu ja kouluttajana toimiminen nuorten tieto- ja neuvontatyön aiheissa sekä muita Koordinaatin palveluihin liittyviä tehtäviä.

Minuun voi olla yhteydessä kaikissa osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvissä aiheissa. Jos esimerkiksi haluat tietää mikä uusi Digiraati.fi-palvelu on ja miten se on mahdollista ottaa käyttöön, ole yhteydessä!

Yhteystiedot: p. 044 703 8303, pirjo.kovalainen(at)ouka.fi

Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Olen työskennellyt Koordinaatissa tammikuusta 2023 alkaen nykyisessä tehtävässäni, joka kohdentuu Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskustehtävään. Olen myös aiemmin työurallani työskennellyt Koordinaatissa muissa työtehtävissä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, pääaineena kasvatuspsykologia.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tehtävänä on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoisuutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä. Tämä sisältää myös toimenpiteet, jotka liittyvät lasten ja nuorten kohtaaman seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn. Yhtenä tehtäväalueena on lisäksi valtakunnallisen nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (NUSUVEFO) koordinointi.

Minuun voit olla yhteydessä teemoista, jotka liittyvät lasten ja nuorten parissa toimivien osaamisen vahvistamisen lasten ja nuorten kohtaaman seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemisessä, digitaaliseen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötön tai mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen.

Yhteystiedot: p. 044 703 8216, merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

Tietopalveluohjaaja Riina Papinaho

Olen työskennellyt Koordinaatissa helmikuusta 2018 alkaen erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyön parissa. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK). Työni kohdentuu suurimmaksi osaksi Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaan. Teen lisäksi pienemmällä prosenttiosuudella töitä Osallisuuden osaamiskeskukseen.

Työnkuvaani kuuluu Koordinaatti-uutiskirjeen kokoaminen ja julkaiseminen, Koordinaatti.fi-verkkosivuston ylläpitotöitä, sisällön tuottamista sosiaalisen median kanaviin sekä muita viestinnällisiä tehtäviä. Lisäksi hoidan materiaalitilaukset eteenpäin tilaajille. 

Ole minuun yhteydessä, jos asiasi koskee Koordinaatti.fi-verkkopalvelua, Koordinaatti-uutiskirjettä, materiaalitilauksia tai somekanaviamme.

Yhteystiedot: p. 0406693629, riina.papinaho(at)ouka.fi

Tietopalveluohjaaja Marko Pesonen

Olen toiminut osana Koordinaatin tiimiä kesäkuusta 2021. Alkujaan tietopalveluohjaajana Nuortenideat.fi-palvelun sekä osallisuuden teeman parissa, mutta tätä nykyä digitaalisen nuorisotyön teemoissa. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK).

Työtaustani sijaitsee pääasiassa Tornion nuorisotoimella, jossa mm. nuorten tieto- ja neuvontatyö, osallisuustoiminta sekä digitaaliset ympäristöt nuorisotyössä tulivat hyvinkin tutuiksi. Nyt sitten pääsen hyödyntämään näitä opittuja taitoja osana laajaa valtakunnallista yhteistyöverkostoa.

Työpanokseni Koordinaatissa keskittyy Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukseen, jonka alaisuudessa työskentelen mm. NUSUVEFO-verkostoon liittyvissä asioissa. Tekoäly, botit ja digitaalinen nuorisotyö moninaisuudessaan kuuluu vahvuuksiini.

Yhteystiedot: p. 044 703 8324, marko.pesonen(at)ouka.fi