Skip to main content

ERYICAn 34. yleiskokouksen uutiskooste

Kuvaus

Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö ERYICA toteutti vuoden 2023 yleiskokouksensa kaksiosaisena. Toinen osa pidettiin kesän alussa Maltalla ja toinen osa syyskuussa verkossa. Yleiskokouksessa käsiteltiin muun muassa järjestön uutta strategiaa, taloutta ja uudistettua verkkosivustoa www.eryica.org. Yleiskokouksen yhteydessä pidettiin myös eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatumerkin palkintojenjakotilaisuus.
Ryhmä ihmisiä aurinkoisessa säässä kesäisissä vaatteissa asettuneena portaikon alaosaan. Osalla aurinkolasit päässä. Kaksi roll uppia.

Body

Varsinainen 34. ERYICAn yleiskokous pidettiin Maltalla 31.5.–2.6.2023. ERYICAn jäsenjärjestöjen edustajat kokoontuivat Maltalle niin sanottuun “pieneen yleiskokoukseen” keskustelemaan ja päättämään järjestön vuosikokouksen sääntömääräisistä asioista.

Kokoukseen osallistui yhteensä 54 osallistujaa 22 maasta. Suomesta osallistui Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff ja Allianssin johtava asiantuntija Jarkko Lehikoinen. ERYICAn jäsen Agenzija Zghazaghia Maltalta toimi kokouksen isäntänä ja vastasi onnistuneesti ohjelman järjestämisestä.

Toinen osa yleiskokouksesta toteutettiin verkossa 28.9.2023. Tässä osassa keskityttiin keskustelemaan ja päättämään ERYICAn uudesta strategiasta. Pandemia käynnisti uudenlaisen tavan tuoda jäsenistöä keskustelemaan järjestön tavoitteista ja toimenpiteistä ja kaksiosainen yleiskokous palvelee hyvin jäsenistön tarpeita. Verkkotilaisuudessa esiteltiin myös kattava joukko hyviä käytänteitä.

ERYICAlle uusi strategia vuosille 2024–2029 

ERYICAn uuden strategian ensimmäinen luonnos esiteltiin yleiskokouksessa Maltalla. Yleiskokouksessa ERYICAn jäsenillä oli mahdollisuus antaa palautetta ja näkemyksiään luonnoksesta, mikä auttoi hallitusta ja sihteeristöä viimeistelemään uutta strategiaa kohti lopullista päätöstä. Asiakirja hyväksyttiin yksimielisesti strategisen verkoston verkkokokouksessa. Se on luettavissa täältä.

Järjestön talous hyvällä mallilla  

Yleiskokous hyväksyi 12. toukokuuta tilinpäätöksen 2021, joka oli positiivinen. Myös sisäisen ja ulkoisen tilintarkastajan raportit hyväksyttiin yleiskokouksessa. Talousarvioesitys vuodelle 2023 esiteltiin ja hyväksyttiin yleiskokouksessa 13. toukokuuta. ERYICAn talous on kokonaisuudessaan erittäin terveellä pohjalla, mikä on merkittävä tieto järjestön toiminnan kannalta ja myös jäsenistön toiminnalle.  

Sisäisiksi tilintarkastajiksi nimettiin Claire Conlon CIDJ:stä (Ranska) ja Günter Bressau Jugendstiftung Baden-Württembergistä (Saksa) tilikaudelle 2023. Sisäiset tilintarkastajat vastaavat siitä, että ERYICA:n taloutta hoidetaan asianmukaisesti. He myös varmistavat talouden läpinäkyvyyden ja raportoivat tilintarkastuksestaan yleiskokoukselle vuonna 2024. 

ERYICAn uusi verkkosivusto ja sen jäsenalue 

ERYICAn uusi verkkosivusto ja sen jäsenalue, jotka on kehitetty ERYICAn viestintä- ja palvelutyöryhmän (ECOMS) tuella, esiteltiin vuosikokouksessa. Verkkosivuston uudistuksen tavoitteena on parantaa käyttäjän kokemusta, tunsi hän ERYICAn toimintaa tai ei. ERYICAn visuaalisen ilmeen mukaisesti se tarjoaa intuitiivisemman käyttöliittymän samalla, kun sisältöä on sivustolla vähemmän.  

Osa vanhasta sisällöstä on nyt sisällytetty jäsenalueeseen, joka on rajoitettu tila jäsenille. Pääsy tälle alueelle tapahtuu henkilökohtaisen kirjautumisen kautta, joka on pyydettävä sihteeristöltä. 

Tutustu uudistettuun verkkosivustoon osoitteessa www.eryica.org.

Tekoälyn hyödyntäminen nuorisotiedotuksessa 

Uusien teknologioiden nopean kehityksen myötä myös tekoäly on monien keskustelujen aiheena nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Yleiskokouksessa Maltan yliopiston professori Alexei Dingli piti avainpuheenvuoron tekoälyn muutosvaikutuksesta ja sen mahdollisista seurauksista yhteiskunnalle ja nuorille. Hän korosti esityksessään tekoälyteknologian nopeaa kehitystä ja sitä, miten se on tullut olennaiseksi osaksi elämäämme. Alexein esitys on luettavissa täältä

Verkkokokouksessa syyskuussa tekoälytutkija Veronica Stefan, joka tekee yhteistyötä EU-CoE Youth Partnershipin kanssa, esitteli tekoälyn paradoksia nuorten osallistumisen mahdollistajana ja haasteena. Tekoäly avaa oven räätälöidylle sisällölle, joka vastaa nuorten kysyntään; samalla se on kuitenkin uhka sosiaalisille oikeuksille sen sisältämien piilevien vinoumien vuoksi. Veronican esitys on luettavissa täältä

Eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatumerkki -palkinnot 

Euroopan neuvoston rahoittaman eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatumerkin palkintojenjakotilaisuus pidettiin Maltalla yleiskokouksen yhteydessä. Kolme järjestöä palkittiin heidän työstään luotettavan tiedon tarjoamisessa nuorille. Onnittelut IAJ (Espanja), aha (Liechtenstein) ja IVAJ (Espanja)! Lisäksi irlantilainen laatumerkkiohjausryhmä oli ensimmäinen, joka myönsi paikallisille järjestöilleen laatumerkin alueellaan, tunnustaen Athlone Youth Information Service, Tipperary ja Youthspin Co Wicklow palkinnon saajiksi.