Skip to main content

Verkostomainen yhteistyö varmisti Nuortenelämä.fi-palvelun saatavuuden

Riina Papinaho

tietopalveluohjaaja,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatin ylläpitämä verkkopalvelu Nuortenelämä.fi palveli nuoria, nuorten parissa toimijoita sekä nuorisoalan opiskelijoita lähes kymmenen vuoden ajan. Tässä Puheenvuorossa kerron Nuortenelämä.fi-palvelun tärkeimmästä toimintaedellytyksestä – yhteistyöstä. Millaista yhteistyötä teimme taataksemme, että nuoret saivat kattavaa, oikea-aikaista ja laadukasta tietoa ja neuvontaa? Miksi verkostomainen yhteistyö oli niin merkittävässä roolissa?
Riina Papinaho istuu valkoisella puiston penkillä aurinkoisessa säässä. Taustalla nurmikkoa ja lehtipuita sekä keltainen rakennus.

Body

Nuorisotyöntekijä, poliisi, sosiaalityöntekijä, pappi, seksuaalineuvoja, hätäkeskus, myrkytystietokeskus, terveydenhoitaja.. Työskennellessäni Nuortenelämä.fi-palvelun parissa tein yhteistyötä nuorten tukemiseksi eri tahojen ja ammattilaisten kanssa. Palvelun laadun ja saatavuuden kannalta oli merkittävää, että toimijat kokivat nuorten tiedon ja neuvonnan tarpeisiin vastaamisen tärkeäksi ja yhteistyöpyyntöihin suhtauduttiin myönteisesti.  

Nuortenelämä.fi oli kaksikielinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu kaikille nuorille Suomessa. Se toimi vuodesta 2013 alkaen, kunnes palvelu suljettiin maaliskuussa 20231. Palvelussa nuoret hakivat tietoa itsenäisesti, kysyivät neuvoja kysymyspalstalla sekä keskustelivat ohjaajan kanssa chatissa. Nuoret antoivat ja saivat vertaistukea toisiltaan kysymyspalstalla ja tietoalueen kommenttipalstoilla. Palvelussa toimi lisäksi Nuorten äänitorvi, jossa jaoimme nuorten tuottamaa mediasisältöä, kuten blogeja ja biisejä. Viimeisen vuoden ajan nuorten käytössä Nuortenelämä.fissä oli myös chatbot, joka vastasi kysymyksiin ja ohjasi erityisesti ihmissuhteita koskevan tiedon äärelle.  

"Valtakunnallinen Nuortenelämä.fi-palvelu toteutettiin kokoamaan yhteen erilaisia tietoteemoja nuorten itsenäiseen tiedonhakuun. Kehittämistyön taustalla oli useiden nuorille suunnattujen verkkopalvelujen tiedon päivittämiseen liittyvät haasteet sekä kustannustehokkuus ja tiedon saatavuus sekä laatu. Nuoret olivat mukana jo heti alussa suunnittelemassa palvelun kokonaisuutta ammattilaisten kanssa", taustoittaa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.  

Yhteistyön paikka erityisesti kysymyspalstalla 

Valtakunnallisen verkossa toimivan nuorten tieto- ja neuvontapalvelun sisällöntuotanto, ylläpito ja koordinointi oli vaativa kokonaisuus. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa erityisesti nuorten kysymyksiin vastaamisessa oli palvelun laadun kannalta merkittävä tekijä. Toimintavuosien aikana nuorten kysymyksiin vastaava ammattilaisten joukko kasvoi noin 70-henkiseksi verkostoksi.  

Nuortenelämä.fissä noudatettiin nuorten tieto- ja neuvontatyölle asetettuja eurooppalaisia periaatteita2 sekä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (NUSUVEFO) laatimia eettisiä ohjeita kohtaaville verkkopalveluille3. Lisäksi vastaajien tukena toimi nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisverkoston laatima Verkkovastaamisen huoneentaulu4. Vastaajat saivat myös perehdytystä sekä tukea vastaamiseen Koordinaatista.  

Moniammatillisen vastaajaverkoston ansiosta onnistuimme pitämään kysymyspalstaa auki säännöllisesti. Nuorten yhteydenottoja eri aiheista tuli päivittäin ja kysymyksiin vastattiin palvelulupauksen mukaisesti viidessä arkipäivässä. Viestejä tuli ympäri Suomea kaikenikäisiltä nuorilta. Ilman vastaajaverkostoa lukuisat nuoret olisivat jääneet vaille vastauksia. 

Nuortenelämä.fi linkkinä nuoren ja paikallisen toimijan välillä 

Kysymyspalstan periaatteena oli, että kysymykset ohjautuisivat aina mahdollisuuksien mukaan paikalliselle toimijalle vastattavaksi. Vastaajaverkostoomme kuuluvat ammattilaiset kuntien nuorisopalveluista ja Ohjaamoista myös hyödynsivät kysymyspalstaa paikkakuntansa nuorten tiedon ja neuvonnan tarpeisiin vastaamisessa. Koordinaatin valtakunnallinen palvelu toimi siis linkkinä nuoren ja paikallisen toimijan välillä. Kysymyspalsta oli yksi vaihtoehto paikallisen toimijan omien yhteydenottokanavien rinnalla, mikä osaltaan lisäsi monikanavaisuutta paikallisen toimijan palveluissa. Monikanavaisuus taas edistää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja mahdollistaa palveluiden tehokkaampaa käyttöä. Kysymysten ohjaaminen nuoren asuinpaikan mukaan oli myös eduksi paikallista tietämystä vaativissa tilanteissa.  

Oulussa Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa työskentelevä tietopalveluohjaaja Hanna Mettovaara kuvailee tekemäämme yhteistyötä ja sen tärkeyttä: 

”Oulussa yhteistyö toimi molempiin suuntiin. Meillä on NuortenOulu.fi-palvelussa oma kysymyspalsta Pulmakulma, jossa nuori kysymystä jättäessään valitsi paikkakunnaksi joko Oulun tai muun. Jos nuori valitsi muun, palvelu ohjasi hänet Nuortenelämä.fi-palvelun kysymyspalstalle. Nuortenelämä.fi-palvelun kysymyspalstalle tulleet oululaisten nuorten kysymykset välitettiin meille vastattavaksi. 

Näin pystyimme tarjoamaan paikallista ja ajantasaista tietoa myös valtakunnallista verkkopalvelua käyttäville nuorille. Samoin meidän paikalliseen verkkopalveluumme löytäneet muualla asuvat nuoret saivat yhteistyön avulla vastauksen heidän alueensa paikallisilta toimijoilta. Samalla omat resurssimme säästyivät paikalliseen työhön, kun muualla asuvien nuorten kysymykset ohjautuivat oman alueensa palveluihin.  

Tällä oli suuri merkitys, sillä työaikaa säästyi enemmän paikallisten nuorten kanssa tehtävään työhön.” 

Useilla vastaajatahoillamme oli lisäksi omia vastaajaverkostoja, joissa nuorten kysymykset ohjattiin aiheen perusteella ammattilaisten osaamisalueen mukaisesti vastattavaksi. Näin tehtiin myös Oulussa. 

”Oulussa nuorten tieto- ja neuvontapalvelu on osa Byströmin Ohjaamoa. Ohjaamon monialainen verkosto mahdollistaa asiantuntevan tiedon tarjoamisen nuorille ja olemme hyödyntäneet verkostoa tehokkaasti myös verkkovastaamisessa. Kysymyksiin vastasivat lisäksi Oulun Tyttöjen ja Poikien talojen seksuaalineuvojat”, Mettovaara kertoo. 

Paikallisten toimijoiden lisäksi teimme yhteistyötä alueellisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kanssa – mukana vastaajaverkostossa oli Savon alueella toimiva Po1nt.fi ja Pohjanmaalta Decibel.fi. 

Järjestöjen asiantuntijuus oikea-aikaisesti nuorten hyödynnettävissä 

Nuoret saivat kysymyspalstalla tietoa ja neuvontaa myös järjestöjen ammattilaisilta. Esimerkiksi jos nuori kaipasi tietoa ADHD:sta, ohjasimme kysymyksen ADHD-liiton ammattilaisille. Autismikirjon nuorten elämää koskevissa kysymyksissä auttoi puolestaan Autismiliitto. Vastaavasti syömishäiriöitä, ruoka-, liikunta- ja kehosuhdetta koskevissa kysymyksissä yhteistyötahonamme oli Syömishäiriöliitto SYLI ry. Näin meidän oli mahdollista yhdessä tarjota asiantuntijatietoa ja ammattitaitoista neuvontaa juuri niissä aiheissa, joissa nuori sitä tarvitsi.  

Syömishäiriöliiton tukipalvelukoordinaattori Johanna Stauffer avaa yhteistyön merkitystä: 

“Syömishäiriö on monimuotoinen sairaus, joka usein kehittyy vähitellen. Elämme kulttuurissa, jossa jokainen meistä altistuu tehokkuusajattelulle ja dieettikulttuurille – valheelliselle viestille siitä, että laihuus tai hoikistuminen ratkaisisi kaikki ongelmat ja tekisi onnelliseksi. Monestikaan keho- ja ruokasuhteeseen liittyviä vääristyneitä ajatuksia ei heti tunnisteta, vaikka huomaisi sen, että nämä teemat kovasti mietityttävät. Nuortenelämä.fi-palvelun avulla pystyimme tavoittamaan näitä aiheita pohtivia nuoria jo ennen kuin he itse osasivat välttämättä nimetä oireiluaan syömishäiriöön liittyväksi ja saimme mahdollisuuden lempeään herättelyyn näiden teemojen ympärillä.” 

Verkostomainen yhteistyö on oleellinen osa nuorten tieto- ja neuvontatyötä. Nuorten elämäntilanteet ja tiedontarpeet vaihtelevat, jolloin on tärkeää, että eri alojen ammattilaisten osaaminen on oikea-aikaisesti hyödynnettävissä. Nuorella on oikeus laadukkaaseen tietoon. Yhteistyö mahdollistaa tämän.  

Lisää tietoa:  

1Nuortenelämä.fi-palvelun käyttö päättyy  

2Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet 

3Eettiset ohjeet kohtaaville verkkopalveluille 

4Verkkovastaamisen huoneentaulu