Skip to main content

Palvelumuotoilussa pääosassa nuoret ja nuorten tarpeet

Kati Jussila

hanketyöntekijä,

Porin kaupunki

Kuvaus

Nuorten tarpeisiin vastaavan palvelun toteuttamisessa tärkeää on vahva yhteistyö ja vuorovaikutus kohderyhmän kanssa. Palkitsevaa työntekijälle on saada nuoret tuntemaan, että he ja heidän mielipiteensä ovat tärkeitä ja merkityksellisiä palvelujen kehittämisessä. DesYIgn-palvelumuotoilukoulutuksen avulla sain kehittämistyöhön uutta näkökulmaa ja menetelmiä.
Keltainen pelilauta, jossa ruutuja.

Body

Lautapeli menetelmänä palvelumuotoilussa 

Aloitin lokakuussa 2022 työskentelyn Nuokka x DesYIgn -hankkeessa, jossa kehitetään nuorten digitaalisia palveluita Karhukunnissa. Kattavan alkusysäyksen kehittämistyöhön sain Koordinaatin järjestämästä DesYIgn-palvelumuotoilukoulutuksesta. Koulutuksessa opettavaisinta oli pienimuotoisen palvelumuotoiluprojektin tekeminen, jossa pääsimme testaamaan palvelumuotoilumenetelmiä käytännössä eri vaiheineen. Palvelumuotoiluprosessin eri vaiheiden välillä pääsimme antamaan vertaispalautetta toisille koulutukseen osallistujille, sekä saamaan palautetta kouluttajilta.  

Halusin palvelumuotoiluprojektikseni toteuttaa hauskan ja käytännönläheisen keinon nuorten osallistamiseen. Idea lähti liikkeelle nuorten parissa tekemistäni havainnoista. Välillä on haastavaa saada nuoria rohkaistua osallistumaan keskusteluun, varsinkin jos tarkoituksena on omien mielipiteiden ja ajatusten esille tuominen. Huomasin, että tekemisen lomassa keskustelu kuitenkin usein vapautuu. Siksi kehitin koulutuksen aikana toteutettavaksi palvelumuotoiluprojektiksi keskustelua tukevan lautapelin. 

Lautapelin suunnittelussa hyödynsin DesYIgn-palvelumuotoilukoulutuksen aikana opittuja muotoiluprosessin eri vaiheita. Aloitin projektin keskustelemalla muutaman nuoren kanssa ideastani ja testaamalla ideaani. Nuoret jakoivat mielipiteeni siitä, että keskustelua helpottaa se, että samalla tehdään jotain yhdessä. Kun lautapeli valmistui, testasimme sitä yhdessä nuorten sekä myös aikuisten kesken. Palaute pelistä oli positiivista, ja osa nuorista innostui käyttämään lautapelissä olleita kysymyksiä ja keskustelun aiheita myös ilman pelilautaa. Oli hienoa huomata, miten nuoret innostuivat vastaamaan kysymyksiin ja pohtimaan eri aiheita. 

Jokaisen nuoren mielipide on tärkeä 

Nyt pystyn jo peilaamaan DesYIgn-palvelumuotoilukoulutuksen oppeja lisäksi myös omaan työhöni nuorten digitaalisten palveluiden kehittämishankkeessa. Palvelumuotoilun hienous on juuri siinä, että palvelua kehitetään oikeasti kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi ja yhdessä heidän kanssaan. Työssäni ilahduttaa ja omaa näkökulmaa laajentaa nuorten parissa työskennellessä eniten asiat, jotka olisin itse ajatellut aivan toisella tavalla. Muuttuneet ajatusmallit perustelevat palvelumuotoilun hyödyllisyyttä kerta toisensa jälkeen.  

Palvelumuotoilukoulutuksen aikana nuorten kanssa yhteistyössä toteutetun lautapelin sekä nuorten digipalveluiden kehittämisen parissa työskennellessäni lopputulostakin tärkeämmäksi asiaksi nostaisin sen, miten merkittävää on vahvistaa nuoren tunnetta, että hänen mielipiteensä on tärkeä. On hyvä hyödyntää mahdollisuudet antaa nuorille tällaisia tilaisuuksia jatkossakin. Varsinkin digitaalisten palveluiden tarve muuttuu jatkuvasti, jolloin on hyvä pohtia, miten pystymme pitämään itsemme muutosten mukana. Tässä on hyvä jatkossakin hyödyntää nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä heille suunnatuista palveluista.  

 

Koordinaatin toteuttama kuuden viikon DesYIgn-palvelumuotoilukoulutus on johdanto palvelumuotoiluun. Verkossa toteutettu koulutus tarjoaa tietoa, menetelmiä ja käytännön harjoituksia nuorisoalan ja nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjustyön ammattilaisille. Verkkokoulutuksessa osallistujat oppivat käyttämään palvelumuotoilua uusia ja olemassa olevia palveluja tai tuotteita kehitettäessä. DesYIgn-palvelumuotoilukoulutus on suunniteltu osana kansainvälistä DesYIgn-hanketta, jota on rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta. Koordinaatti toimi hankekumppanina ko. hankkeessa.