Skip to main content

Koordinaattiin uusi työntekijä Digiosken tehtäviin

Kuvaus

Koordinaatin tiimi sai vahvistusta vuoden 2023 alussa, kun Merja-Maaria Oinas aloitti suunnittelijan työt Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusyhteenliittymässä. Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen (Digiosken) muodostavat Koordinaatti ja Verke.
Koordinaatin uusi työntekijä

Body

Koordinaatin Digiosken uusi työntekijä Merja-Maaria Oinas on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja opiskellut pääaineena kasvatuspsykologiaa. Nuorten ja digitaalisen median parissa hän on työskennellyt tavalla tai toisella jo vuodesta 2006 lähtien niin mediakasvatukseen, tieto- ja neuvontatyöhön kuin digitaaliseen osallisuuteen liittyvissä työtehtävissä.

”Työssäni minua motivoi se, että voin olla vahvistamassa nuorten parissa työtä tekevien osaamista ja varmistaa, että heillä on kaikista ajankohtaisin tieto kohdatessaan nuoria.”  

Merja-Maaria on työskennellyt joitakin vuosia sitten Koordinaatin valtakunnallisessa hankkeessa, jossa edistettiin nuorisoalan ammattilaisten ja nuorten parissa toimivien osaamista ennaltaehkäistä lasten ja nuorten houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming).

”Koordinaatin tiimi on pääosin minulle tuttu, mutta aiemmasta poiketen työskennellään kumppaneina eri osaamiskeskusyhteenliittymissä. On ollut mukava päästä perehtymään uusiin tehtäviin tutussa porukassa!”

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen (Digiosken) tehtävänä on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoisuutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä. Koordinaatin tehtävänä on lisäksi ne toimenpiteet, joilla ennaltaehkäistään nuorten kohtaamaa somehoukuttelua. Merja-Maariaan voi olla yhteydessä teemoista, jotka liittyvät mm. lasten ja nuorten parissa toimivien osaamisen vahvistamisen lasten ja nuorten kohtaaman seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemisessä, digitaaliseen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötön tai mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (NUSUVEFO) työskentely. Merja-Maarian työparina työskentelee tietopalveluohjaaja Marko Pesonen

Koordinaatin tiimin yhteystiedot löydät tätä kautta Koordinaatin verkkopalvelusta.