Ajankohtaista

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tuoreimmat
uutiset ja ajankohtaiset asiat.

Nuorisotyöllinen työote vahvuutena moniammatillisissa palveluissa

Yhteiskunnalliset muutokset, digitalisaatio ja muuttuva toimintaympäristö erilaisine toimijoineen, ammattiryhmineen ja toimintatapoineen asettavat haasteita myös nuorisotyölliselle nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Osaamiskeskus Koordinaatti viimeistelee parhaillaan valtakunnallista selvitystä, jossa tarkastellaan sitä, miten nuorten tieto- ja neuvontatyö asemoituu ja kehittyy muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulevaisuudessa työmuodon ja sen palveluiden nähdään perustuvan vahvalle, rajat ylittävälle yhteistyölle eri toimijoiden välillä. Nuorisotyöllinen lähestymistapa nähdään vahvuutena myös moniammatillisissa palvelukokonaisuuksissa, vaikkakin nuorisotyöllisen työotteen ja menetelmien vahvistamiseen tulee panostaa entisestään. Henkilökohtaisen, kasvokkain saatavan palvelun merkitys on suuri, mutta se tarvitsee rinnalleen muita, tukevia palveluita, kuten verkkopalveluita.

Selvitys valottaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuutta, palvelumuotoja ja työmuodon tulevaisuutta osana monimuotoista nuorten TNO-palveluiden kenttää. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan kevään 2019 aikana, jolloin sen tulokset ovat myös AVIen ja opetus- ja kulttuuriministeriön käytettävissä.