11.11.2019, Kuopio

YIntro - nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä. YIntro on ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) koulutuskonsepti.

Koulutus koostuu kokonaisuuksista: Nuorten tieto- ja neuvontatyön taustaa ja periaatteita - Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytännössä - Nuorten parissa työskentely nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa - Jatkuva ammatillinen kehittyminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Koordinaatti järjestää YIntro-koulutuksen nyt toisen kerran niin, että alussa on yhteinen koulutuspäivä ja loput koulutuksesta suoritetaan verkko-oppimisympäristössä.

Aloituspäivä pidetään Kuopiossa Original Sokos Hotel Puijonsarvessa maanantaina 11.11.2019. Aloituspäivän aikana tutustutaan osallistujiin, perehdytään nuorten tieto- ja neuvontatyön avainkäsitteisiin ja eurooppalaisiin periaatteisiin sekä käydään läpi Moodle-verkko-oppimisalustaa.

Aloituspäivän alustava ohjelma
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

09.00 Aamukahvi
09.30 Tervetuloa, YIntro-koulutus, tutustuminen osallistujiin
10.00 Nuorten tieto- ja neuvontatyö työmuotona ja avainkäsitteet
12.00 Lounastauko
13.00 Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet
14.30 Iltapäiväkahvi
14.45 Moodle-oppimisympäristö, verkkokurssin tehtävät ja aikataulu
16.00 Päivän päätös

Aloituspäivän jälkeen koulutus jatkuu verkko-opintoina joulukuun 2019 puoliväliin, viiden viikon ajan. Verkko-oppiminen tapahtuu Moodle-alustalla. Käsiteltävät aiheet on jaettu viiteen aihealueeseen:
1) nuorten tieto- ja neuvontatyö käytännössä
2) työskentely nuorten parissa 
3) palveluiden saavutettavuus
4) arviointi ja seuranta
5) osaaminen, asenteet ja arvot
Verkko-opintojen aikana 11.11. - 15.12.2019 osallistujat tekevät viikoittain tehtäviä itsenäisesti sekä ryhmissä. Verkko-opintojaksolle on varattava aikaa työskentelyyn 3-5 tuntia/viikko. Verkko-opintojakso sisältää myös muutamia verkkoluentoja, joihin voi osallistua livenä tai katsoa tallenteena myöhemmässä vaiheessa.

Kaikki osallistujat, jotka ovat suorittaneet koulutuksen kaikki osiot ja tehtävät saavat osallistumisesta todistuksen. Kurssi on maksuton. Koordinaatti vastaa ohjelmakuluista ja ruokailuista aloituspäivän aikana. Osallistujat vastaavat mahdollisista matkakuluista ja päivärahoista aloituspäivään.

Mikäli et voi osallistua aloituspäivään 11.11.2019, mutta haluaisit kuitenkin osallistua YIntro-koulutukseen, niin ole yhteydessä.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mika Pietilä, mika.pietila@ouka.fi tai p. 044 703 8216