Vuosi osaamiskeskuksena

Ensimmäinen vuosi osaamiskeskuksena on tuonut meille aiempaakin vahvempia tavoitteita ja selkeyttänyt toimintakenttäämme. Koordinaatti vastaa valtakunnallisesti nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden edistämisestä ja työmuotoon liittyvän osaamisen vahvistamisesta. Tuotamme tietoa palveluiden järjestäjille, niissä työskenteleville, eri verkostoille ja ministeriölle. Tieto on pohja, jolle työ ja palvelut rakentuvat. Sillä varmistetaan myös tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta yhdenvertaisesti koko maassa. Tieto, neuvonta ja ohjaus kuuluvat kaikille nuorille ja sen eteen työskentelemme sitoutuneesti ja erittäin vahvalla verkostomaisella otteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Koordinaatin väliseen tavoiteohjausasiakirjaan on kirjattu ne tehtävät, joihin meidän on erityisesti keskitettävä resurssimme ja osaamisemme.

Tehtäviksemme vuosille 2018–2019 on määritelty nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittäminen, koulutus- ja tukipalvelut sekä viestintä, verkkopalvelut ja verkostojen yhteisen työn edistäminen. Näiden tehtäväalueiden sisälle mahtuu useita tavoitteita, toimenpiteitä, tulosodotuksia ja mittareita. Olemme pitäneet tavoitteet kirkkaina mielessämme, sillä aikataulu on suhteellisen tiukka ja työ siksikin intensiivistä ja perustehtävään keskittymistä vaativaa.

Miten olemme onnistuneet?

Osaamiskeskushakuprosessin aikana tehdyt aiesopimukset ovat konkretisoituneet tavoitteelliseksi yhteistyöksi. Kiitos kaikille kumppaneille! Olemme toteuttaneet yhteisiä seminaareja, koulutuksia ja webinaarisarjan. Tietoa on vaihdettu puolin ja toisin, ja erityisesti Kohtaamo-projektin ja Nuorisotilastot.fi-palvelun osalta olemme tehneet mielestäni hyvää yhteistä työtä. Työ myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut tuloksia tuottavaa ja sitä jatketaan vuonna 2019.

Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön -opas on herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella ja harkinnassa on sen toimittaminen englanniksi. Opas on työkalu nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen.

Olemme toimineet asiantuntijajäseninä eri työryhmissä kotimaassa ja muualla Euroopassa. Osaamista viedään ja oppia otetaan suomalaisen nuorisotyön laadun lipun ollessa korkealla. Ensi vuonna on tulossa muun muassa uusia koulutuskonsepteja. Uusin teema on medialukutaito ja sen myötä vahvistetaan tätäkin osaamista nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Valtakunnallinen selvityksemme nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuudesta ja palvelumuodoista on loppusuoralla. Aineisto on kerätty (haastattelut, kysely ja toimintaympäristöanalyysi) ja tulosten analyysivaihe on meneillään. Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Osaamisen vahvistamisen tueksi toteutimme koulutustarvekyselyn. Kyselyn pohjalta suunnittelimme koulutustarjonnan kuluvalle vuodelle sekä osin myös vuodelle 2019. Olemme ottaneet käyttöön digitaalisen oppimisympäristön ja kehittäneet verkkokoulutussisältöjä myös eurooppalaisessa yhteistyössä. Vuoden lopussa päättyy kahdeksan maan yhteinen DOYIT-projekti, jonka työn tuloksia jalkautamme ensi vuonna yhteistyössä virolaisten kollegojen kanssa. Lisäksi nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamismerkki -prosessi on käynnistynyt Opintokeskus Siviksen tuella.

Mikä mietityttää vuoden jälkeen?

Osaamiskeskusten alueellinen työ on osin päällekkäistä. Tästä keskusteltiin myös osaamiskeskusten ja AVIen tapaamisessa opetus- ja kulttuuriministeriössä syksyllä. Miten voisimme tuottaa enemmän koordinoitua palvelutarjontaa yhdessä? Mitä siihen tarvitaan ja millaisella tahtotilalla yhteistä työtä tehdään? Ainakin osaamiskeskusten yhteisen viestinnän ja tunnetuksi tekemisen tulisi olla suunnitelmallisempaa.

Osaamiskeskusten roolit ja tehtävät eivät ole vielä tarpeeksi tunnettuja ja ehkäpä tästä syystä niiden palveluja ei osata myöskään hyödyntää riittävästi. Tosin aikajana nykyisille osaamiskeskuksille on sen verran lyhyt, että uskoisin kaikkien keskusten tekevän kaiken mahdollisen toimijoiden tavoittamiseksi.

Tässä olisi tilaa vielä tiiviimmälle yhteiselle työlle, myös yhteisten tavoitteiden määrittelyssä. Selkeä puute tällä hetkellä on myös se, ettei osaamiskeskuksille ole yhteistä mittaristoa.

Kohti vuotta 2019

Koordinaatin strategiatyö valmistui tämän vuoden keväällä. Työ on tehty yhdessä nuorisoalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Avasimme ovet arvioinnille ja kuuntelimme laajasti kentän ääntä. Teemmekö oikeita asioita, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan? Saimme paljon hyvää palautetta työstämme ja sen otimme ilolla vastaan. Kehittämisehdotusten ja palautteen pohjalta olemme sitoutuneet tekemään vastuullisia, pitkän aikavälin suunnitelmia ja päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Teemme työtämme ja päätöksiä läpinäkyvästi.

Meiltä saa kysyä, esittää uusia ehdotuksia ja antaa palautetta. Olemme teitä varten ja teemme työtämme kaikkien nuorten tiedon saannin oikeuden puolesta. Sillä tieto kuuluu kaikille nuorille.

Kiitos vuodesta 2018!

Jaana Fedotoff
Kehittämispäällikkö
Osaamiskeskus Koordinaatti