Vertaistiedottaminen - nuorilta nuorille tiedottamista

Vertaistiedottaminen määritellään nuorten väliseksi tiedottamiseksi, jossa tiedon sekä tuottaa että vastaanottaa vertainen eli toinen nuori. Tiedottamisen sisältö voi olla nuorten itsensä ideoimaa tai se voi olla ammattilaisen kanssa yhdessä tehtyä, kuitenkin siten, että nuoren rooli tiedonantajana ja -tuottajana on keskeinen. Toiminnan tavoitteena on, että nuoret voimaantuvat oman elämänsä ja käsittelemiensä asioiden asiantuntijoina. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut mahdollistavat toimintaympäristön, jonka kautta vertaistiedottamista voidaan toteuttaa.

Nuorten osallistuminen vertaistiedottamiseen on määritelty yhdeksi nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmäksi Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn jäsenmaissa. Koordinaatti on ERYICAn jäsen Suomesta. Vertaistiedottaminen tarjoaa luonnollisen kanavan nuorelle tuoda esille omaa kokemusasiantuntijuuttaan ja tukea toisille nuorille. Nuorten vertaistoimintamallit ovat kehittyneet ja kasvattaneet suosiotaan voimakkaasti viime vuosina sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Vertaistiedottamista voi toteuttaa lukuisilla eri tavoilla. Heljä Pitkänen kirjoittaa vertaistiedotusta esittelevässä artikkelissaan Vertaistiedottaminen – Nuorilta nuorille tiedottamista mm. nuorten toimituksista, blogitoiminnasta ja ryhmistä, joissa nuoret ovat saaneet toimia asiantuntijoina. Koko artikkeli on luettavissa julkaisussa Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (s. 109−117).