Nuortenelämä.fi koetaan luotettavaksi ja hyödylliseksi

”Nuorten mielestä sekä Nuortenelämä.fi-chat että Kysyttävää-palsta palvelevat kohderyhmäänsä hyvin ja he kokevat, että molemmat palvelukanavat ovat luotettavia ja hyödyllisiä”, kertoo Humakista valmistunut yhteisöpedagogi Riina Papinaho opinnäytetyönsä tuloksista. Papinaho teki yhteisöpedagogiopintoihinsa liittyvän opinnäytetyön Koordinaatin ylläpitämästä Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstan sekä chatin toiminnasta.

Opinnäytetyössä laadittiin kehittämissuunnitelma, jonka pohjana toimi verkkokyselyn avulla kerätty palaute Nuortenelämä.fi:n Kysyttävää-palstaa sekä chattia käyttäneiltä nuorilta. Palautetta kerättiin palvelun käyttäjiltä eli nuorilta itseltään verkkokyselyn avulla maaliskuussa. Palvelukanaville luotiin kehittämisehdotuksia nuorten omiin palvelukokemuksiin perustuvien arviointien ja palautteiden pohjalta.

Nuorten toiveiden mukaisia muutoksia

”Palautekyselyssä nuoret toivoivat chatin olevan auki eri aikaan ja pidempään. Olemmekin muuttaneet hiukan aukioloaikaa elokuun alusta”, kertoo Riina Papinaho. ”Jonotusaika chattiin on myös yksi kehittämisen kohde, johon paneudumme syksyn aikana. Nuoret kokivat, että välillä jonotusaika on liian pitkä. Chatin aukioloa suunnitellaan myös laajennettavan useammalle päivälle”.

”Kyselyssä selvisi myös, että Kysyttävää-palstan kohdalla nuoret toivovat saavansa kysymyksiinsä vastauksen nopeammin. Erityisesti Hyvinvointi ja terveys -kategorian kysymyksiin toivotaan nopeampaa vastausta”, summaa Riina Papinaho, joka nykyään työskentelee Koordinaatissa Nuortenelämä.fi-palvelun parissa. ”Todella hienoa huomata, että nuoret kokevat Kysyttävää-palstalla aiemmin julkaistujen kysymysten ja vastausten antavan vertaistukea sekä tuovan helpotusta omaan tilanteeseen”, Riina jatkaa.

Kysyttävää-palstan kehittämisehdotusten toteuttaminen on osittain vielä suunnitteluvaiheessa, mutta esimerkiksi palstan käyttöön liittyviä ohjeita on jo muutettu selkeämmiksi. Lisäksi Kysyttävää-palstan vastaajarinkiin etsitään koko ajan uusia vastaajia eri puolilta Suomea, mikä osaltaan edistää Kysyttävää-palstaa koskevien kehittämisehdotusten toteutumista.

Käytännönläheinen opinnäytetyö palvelun arvioinnissa ja kehittämisessä

”Nuorten mielipiteet ja palaute ovat erityisen tärkeitä palvelukanavien kehittämisessä. Tällainen käytännönläheinen opinnäytetyö on erittäin hyvä tapa arvioida ja kehittää nuorille suunnattuja palveluja. Opinnäytetyön tilaajana olemme erittäin tyytyväisiä koko prosessiin”, pohtii erityisasiantuntija Mika Pietilä Koordinaatista. ”Kehittämisehdotuksia toteutetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa vuosien 2018-2019 aikana. Joihinkin kehittämisehdotuksiin on jo nyt pystytty tarttumaan”.

Nuorten antamat arvioinnit ja palautteet sekä kehittämisehdotusten tarkempi kuvaus löytyvät Riinan opinnäytetyöstä, jonka voi lukea kokonaisuudessaan www.theseus.fi-tietokannassa.

Nuortenelämä.fi on valtakunnallinen tieto- ja neuvontapalvelu nuorille. Palvelu on avattu vuonna 2013 ja se on tarkoitettu ensisijaisesti 13-30-vuotiaille Suomessa asuville nuorille. Sen tarjoaa tietoa ja neuvontaa nuorten elämää koskevissa asioissa nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmin.

Nuortenelämä.fi-chatissa käytiin 762 keskustelua vuoden 2017 aikana. Chat oli auki 90 kertaa. Suosituin keskustelunaihe oli hyvinvointi ja terveys, toiseksi suosituin oli ihmissuhteet ja seurustelu ja kolmannella sijalla oli muu aihe.

Vuonna 2017 Kysyttävää-palstan kautta otettiin yhteyttä yhteensä 547 kertaa. Suosituin kysymysten aihe oli hyvinvointi ja terveys, toiseksi suosituin ihmissuhteet ja seurustelu ja kolmanneksi eniten kysymyksiä tuli omaan kotiin ja asumiseen liittyen.