Tavoitteena nuorten taloustaitojen edistyminen

Mun talous -toiminta osallistuu monipuoliseen julkiseen talouskeskusteluun, vaikuttaa sekä tarjoaa välineitä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Taloudellinen lukutaito on kansalaistaito

Taloudellinen lukutaito liittyy oman elämän hallintaan, toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä ja jopa eloonjäämiseen sekä elämänsuojeluun. Se on kansalaistaito.

”Ota luottokortti! Ei vuosimaksuja. Bonuksia ostoksista.” ”Rahoita unelmasi!” ”Helposti ja yksinkertaisesti jo tänään!” ”Maksa mobiilisti!” ”Unohda perinteinen tapa hakea lainaa!” ”100–50 000 euron laina kolmessa minuutissa!” Osta, osta, osta! Heti, heti, nyt! Tältä elämän kuuluu näyttää. Rahalla saa ja rahaa saa – vaikka vipillä.

Tällaisessa maailmassa elämme. Mutta kuinka me toimimme nyky-yhteiskunnassa, jossa kuluttaminen on tehty houkuttelevaksi, helpoksi ja huomaamattomaksi? Tilastojen mukaan ainakin maksuhäiriömerkinnät ovat ennätyslukemissa. Raha muuttuu yhä näkymättömämmäksi, finanssimarkkinat mutkistuvat ja maapallon kantokyvyn kannalta tarvittaisiin nykyistä huomattavasti kestävämpää kuluttamista. Ihmisiltä siis vaaditaan entistä parempaa taloudellista lukutaitoa. Se tarkoittaa taloudellista tietämystä, taloudellista käyttäytymistä ja taloudellisia asenteita. Aina nämä eivät korreloi keskenään. Vaikka saisimme kuinka paljon tietoa tahansa, se ei välttämättä muuta käyttäytymistämme. Otamme talouspäätöksiä tehdessä myös helposti ohjeita ympäristöstä.

Nuorten osaamisen perusta on aikuisten varassa

Talousosaamisen perusta rakennetaan kotona, jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Erityisesti taloudelliset asenteet ovat periytyvää sorttia eikä kaikilla vanhemmilla ole tietoja, taitoja tai mahdollisuuksia tukea lastensa osaamista toimintaympäristön asettamia vaatimuksia vastaavalle tasolle. Suomessa nuorten (18–29 v.) köyhyys- tai syrjäytymisriski on suurempi kuin koko väestöllä. Hyvät taloustaidot suojaavat syrjäytymiseltä. Kouluilla ja oppilaitoksilla onkin tärkeä rooli talouskasvatuksessa ja taloudellisen lukutaidon kehittymisen mahdollistamisessa. Tärkeässä asemassa ovat myös muut nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Verkosto nuorten talousosaamisen puolesta

Mun talous -verkosto perustettiin vuonna 2013. Verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä organisaatioita, yhteisöjä, hankkeita ja muita vastaavia toimijoita monialaisesti. Verkostoon kuuluu muiden muassa järjestöjä, viranomaisia, yrityksiä ja oppilaitoksia.

Verkostotyön päätavoitteita ovat nuorten taloudellisen lukutaidon edistyminen sekä nuorten talousongelmien ehkäiseminen. Ajatuksia, toimintamalleja, materiaaleja ja muita hyviä käytäntöjä jaetaan seminaareissa ja muissa verkoston tapaamisissa. Verkoston kantavia voimia ovat yhteistyö, avoimuus ja voittoa tavoittelemattomuus.

Taloudenhallinnan ensiaputaidot ammattilaisille

Taloudenhallinta on oleellinen osa ihmisen elämänhallintaa. Talousasioista puhuminen koetaan usein haastavana. Raha-asioiden ekspertti ei kuitenkaan tarvitse olla; sekin on tärkeää, että osaa ohjata nuoren oikean paikkaan, kun oma tietämys asiasta ei enää riitä.

Mun talous -toiminta tarjoaa nuorten kanssa työtä tekeville ammattilaisille maksutonta koulutusta, jonka aiheena on taloudenhallinta. Koulutus sovitetaan tilaajan tarpeisiin ja se kestää 1–3 tuntia. Talous- ja velka-asioiden ensiaputaidoista on hyötyä jokaiselle nuoria työssään kohtaavalle ammattilaiselle.

#puhurahasta

Kun Mun talous -toiminta kehottaa puhumaan rahasta, tarkoitetaan oikeastaan pelkän rahapuheen sijaan keskustelua taloudesta moniäänisesti ja monipuolisesti. Raha-asiat ovat liian tärkeitä ollakseen tabuja.

Teksti: kehittämiskoordinaattori Ella Niini
Suomen Setlementtiliitto ry
ella.niini@setlementti.fi)

Lisää vinkkejä ja linkkejä Mun talous -toiminnan materiaaleihin Keskipisteessä-palstalla.