Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

”Tieto on jokaisen nuoren oikeus. Kaikilla nuorilla tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Tämän varmistamiseksi tarvitaan uusiutuvaa ja aikaan reagoivaa osaamista nuorille suunnatuissa tieto- ja neuvontapalveluissa. Julkaisu tuotettiin tähän tarpeeseen yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Mukana on myös paljon kokemusperäistä sisältöä”, kuvailee julkaisun tuottaneen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ‒ Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen on uusi julkaisu nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön parissa työskenteleville sekä nuorisotyötä opettaville ja opiskeleville. Asiantuntija-artikkelit tuovat tietoa ja näkemyksiä nuorten kasvun tukemiseen sekä heille tarjottavaan tietoon, neuvontaan ja ohjaukseen. Nuorten tieto- ja neuvontatyötä lähestytään useista eri näkökulmista, myös työmuodon ulkopuolelta.

Osaaminen varmistaa laadun

Laadukkaiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden takaamiseksi nuorten parissa työskentelevillä tulee olla ymmärrys siitä, miten yhteiskunnan muutokset vaikuttavat nuorten elämään. Uusi, vielä muotoutumassa oleva tieto tulee havaita herkästi ja arvioida sen merkitys nuorille. Julkaisun artikkelit avaavat näkökulmia ammattilaisten pohdittavaksi sekä luovat kokonaiskuvaa nuorille kohdennetuista palveluista ja toimintaympäristöistä Suomessa. Sisältö on tarkoitettu välineeksi työn ja palveluiden kehittämiseen sekä palveluiden laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseen.

Jaana Fedotoff korostaa, että kuluvan vuoden aikana voimaan tuleva uusi nuorisolaki tulee vaikuttamaan myös nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. ”Jotta nuorille suunnatut palvelut pysyvät muutoksessa mukana ja lain odotuksiin sekä nuorten tiedon tarpeisiin voidaan laadukkaalla tavalla vastata, on työntekijöillä ja palveluita järjestävillä tahoilla oltava yhteinen ymmärrys siitä, mitä palveluilta odotetaan. Lähtökohtana on, että tieto, neuvonta ja ohjaus ovat kaikkien nuorten ulottuvilla yhdenvertaisesti, nuorten äänen ja toimijuuden ollessa keskiössä”, Fedotoff linjaa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on ollut mukana toteuttamassa julkaisun sisältöjä. Julkaisun rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjan pdf ja e-kirja -versiot ladattavissa täältä. Painettua julkaisua voi tilata maksutta Koordinaatista.

Lisätietoja ja julkaisun tilaukset

Koordinaatti ‒ Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, p. 044 703 8215
suunnittelija Heidi Leppäkari, p. 044 703 8324

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

www.koordinaatti.fi

Julkaisun tiedot

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

ISBN 978-952-5465-99-0 (nid.)
ISBN 978-952-7094-00-6 (pdf)
Julkaisija: Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulun kaupunki
Julkaisuvuosi: 2016
Toimitus: Jaana Fedotoff, Heidi Leppäkari & Päivi Timonen
Kustantaja ja kustannuspaikka: Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulu