Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa tehdään erilliset suunnitelmat siitä, miten yhdenvertaisuutta edistetään omassa toiminnassa. Suunnitelmissa tulee huomioida myös nuorisotyö ja sitä toteuttava henkilökunta. Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön tukee yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia joko nuorisopalveluiden tai yksittäisen nuorisotyön toiminnan tasolla.

Tarvittavaa tukimateriaalia nuorisotyön yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemiseen ei aiemmin ole ollut saatavilla. Siksi Koordinaatti valtakunnallisena nuorisotyön osaamiskeskuksena on tuottanut oppaan yhteistyössä kokeneiden asiantuntijoiden kanssa”, kertoo Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.

Opas on työkalu, jonka avulla voidaan toteuttaa konkreettinen suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi nuorisotyön palveluissa. Sen avulla on mahdollista vahvistaa nuorisotyön toimijoiden osaamista sekä herätellä kiinnittämään huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen omassa työympäristössä. Jo pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Yhdenvertaisuus liittyy olennaisesti myös nuorille annettavaan tietoon. Tämä vahvasti nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön periaatteisiin nojautuva seikka tulee huomioida palveluita toteuttaessa. Kaikilla nuorilla on myös yhdenvertainen oikeus saada tietoa omista oikeuksistaan”, Fedotoff muistuttaa.

Konkreettiset askeleet suunnitelman tekoon

Opas käsittelee yhdenvertaisuussuunnitelman teon eri vaiheita: ammattieettisten arvojen pohdintaa, uusien käsitteiden haltuunottoa, nykytilanteen kartoitusta, toimenpiteiden valintaa, valmiista suunnitelmasta tiedottamista sekä yhdenvertaisuustyön jatkuvaa arviointia ja päivittämistä. Suunnittelutyössä painotetaan herkkyyttä huomioida nuorten identiteettien moninaisuutta ja tunnistaa syrjiviä käytänteitä.

Oppaaseen on poimittu vinkkejä kansalaisjärjestöjen materiaaleista ja esimerkkejä oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä. Nuorten ja toimialan asiantuntijoiden kommenttipuheenvuorot haastavat pohtimaan nuorisotyön yhdenvertaisuutta.

Opas on ladattavissa Koordinaatin sivuilta (pdf). Painettuja kappaleita voit tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nutikoordinaatio@ouka.fi.

Tekijöistä

Koordinaatin tuottaman julkaisun sisällön ovat kirjoittaneet Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalonen sekä Allianssin yhdenvertaisuustyön asiantuntija Laura Heinonen. Tärkeän panostuksensa ovat antaneet myös monet yhdenvertaisuuden kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff
Osaamiskeskus Koordinaatti
etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 044 703 8215
www.koordinaatti.fi