Nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen ja dialogisuus

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä ammattilaiset kohtaavat hyvin erilaisia nuoria, hyvin erilaisissa tilanteissa. Näin ollen kohtaamisen teematkin voivat olla kirjavia. Humanistisen ammattikorkeakoulun nuorisotyön lehtori Tanja Hakoluodon artikkeli käsittelee nuoren kokonaisvaltaista kohtaamista ja siihen tarvittavia taitoja nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Artikkelin näkökulma nuoren kohtaamiseen on tukijan, kanssakulkijan ja auttajan näkökulma. Hakoluoto esittelee mahdollisia keinoja dialogisuuden rakentamiseen, näkemyksiä taitavaan vuorovaikutukseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn dialogissa. Dialogisten työskentelytapojen käyttö kohtaamisessa voi helpottaa tasaveroisen keskusteluyhteyden syntymistä ammattilaisen ja nuoren välille.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arjessa kuulemisen ja kuuntelemisen tärkeyttä ei voi riittävästi korostaa.  Dialogisuuteen, kohtaamiseen ja kuuntelemiseen liittyviä taitoja on mahdollista harjoitella ja kehittää. Dialogissa kaikki osallistujat ovat subjekteja ja kantavat kukin oman kortensa yhteiseen kekoon. Ideaalitilanne on avoin ja toista kunnioittava vuorovaikutussuhde, jossa molemmat osapuolet pääsevät aktiivisesti ilmaisemaan itseä, mutta myös vastaanottamaan toiselta.

Tanja Hakoluodon artikkeli Nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen ja dialogisuus on luettavissa kokonaisuudessaan sivuilta 9-20 Koordinaatin julkaisussa Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (pdf).

Artikkelin sisältöihin perustuva esitysmateriaali (ppt) on vapaasti hyödynnettävissä esimerkiksi koulutustarkoituksessa.