Puheenvuoro

Jaana Fedotoff & Kristiina Anttila

Monialaiset verkostot - yhteisen työn kulmakiviä

Monialainen yhteistyö nuorisoalalla on ollut mielenkiinnon, keskustelun ja toiminnan kohteena jo muutamia vuosia. Käytännön työ on osoittanut, ettei se aina ole ongelmatonta. Mitkä ovat monialaisen työn suurimmat haasteet? Millaisia voisivat olla ratkaisut niiden nujertamiseksi?

Pages