Puheenvuoro

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa tehdään erilliset suunnitelmat siitä, miten yhdenvertaisuutta edistetään omassa toiminnassa. Koordinaatin tuottama Kaikki mukana? -opas on työkalu, jonka avulla voidaan toteuttaa konkreettinen suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi nuorisotyön palveluissa.

Pages