Me tehdään mediaa

Ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin nuorten tieto- ja neuvontatyössä


Lataa oppaan pdf-versio tästä

Tietoyhteiskuntamme tarjoaa paljon mahdollisuuksia omien ajatusten ja mielipiteiden esiintuomiseksi medioissa. Etenkin sosiaaliset mediat ovat helpottaneet osallistumista kansalaiskeskusteluun. Moni nuori onkin ottanut sähköiset alustat omakseen julkaistakseen omia ajatuksiaan, mielipiteitään ja ideoitaan. Nämä foorumit toimivat myös nuorten vertaistiedotuksen kanavina ja tiloina.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä medioiden hyödyntämisellä vertaistiedotuksen ja kansalaisaktiivisuuden välineenä on pitkät perinteet. Nuoret kokoontuvat toimituksiksi, jotka tuottavat erilaisia mediasisältöjä kuten painettuja ja verkossa julkaistavia lehtiä, televisio-ohjelmia ja radiolähetyksiä. Toimituksissa ohjaajilla on tärkeä rooli: he opastavat ja tukevat vertaistiedottamisessa, mediatuotosten tekemisessä, vahvistavat nuorten itseluottamusta tuoda esiin omia mielipiteitä ja auttavat käytännössä omien ajatusten julkaisussa sopivilla kanavilla. Toiminta ei kuitenkaan perustu vain median tekemiseen, vaan myös sosiaaliseen vahvistamiseen, itseilmaisun kehittämiseen ja nuorten äänen kuulumisen tukemiseen – nuorten kokemukset ja mielipiteet ovat tärkeitä ja kuulemisen arvoisia.

Nuorten toimituksissa tehdään vertaistiedotusta mediakasvatuksellisella otteella. Mediakasvatuksella tarkoitetaan aikuisten ammatillista otetta nuorten kriittisen medialukutaidon kehittymiseksi, käytännön mediataitojen tarjoamiseksi sekä oman ilmaisun vahvistamiseksi. Mediakasvatuksen tavoitteena on nuori, jolla on riittävät tiedot median vaikutustavoista, taidot tuottaa mediaesityksiä sekä rohkeus ilmaista itseään mediassa. Mediaesitysten prosessointi vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työryhmän, haastateltavien ja muiden sidosryhmien kanssa antaa valmiuksia ajatella omaa kokemuspiiriä laajemmin, ryhmäyttää nuoria ja antaa mahdollisuuden nonformaaliin oppimiseen itse tekemisen kautta. Tällaisessa toiminnassa mukana oleva nuori on eittämättä vahvoilla koulutus- ja työmarkkinoilla, sillä medialukutaito ja aktiivisena kansalaisena toimiminen ovat nykypäivän avaintaitoja, joita työnantajat arvostavat.

Me tehdään mediaa on tietopaketti siitä, mitä nuorten toimituksissa tehdään ja se antaa vinkkejä nuorten toimituksen perustamiseen. Lisäksi opas tarjoaa tietoa siitä, miten työntekijänä voi kehittää nuorten toimituksen työtä. Opas tukee myös työntekijän omaa ammatillista kasvua ja henkilökohtaisen, kriittisen mediasuhteen kehittämistä. Oppaaseen on koottu paljon käytännön vinkkejä, joiden avulla nuoria voidaan aktivoida ideoimaan vaikuttavia, monipuolisia, kiinnostavia ja ennen kaikkea heidän näköisiään mediasisältöjä eri välineillä ja yleisten nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteiden mukaisesti. Tietopaketin tueksi pyydettiin nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeviä toimitusten ohjaajia ympäri Suomen kertomaan omista kokemuksistaan jaettavaksi tämän oppaan myötä. Kommentteja sai jättää nimettömänä ja omalla nimellään. Ohjaajilta saatu aineisto on toiminut myös oppaan sisällöllisenä suunnannäyttäjänä. Kiitos kaikille omia kokemuksiaan jakaneille! Oppaan kuvituksesta ovat vastanneet Tornion Adapteri-hanke ja Painovirhe.

Tilaa painettuja oppaita Heidi Leppäkarilta.