Opas demokratiakasvatukseen

Sinä olet demokratiakasvattaja! -oppaassa on tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta, työkaluja nuorten osallisuuden edistämiseen, vinkkejä ideoiden tuottamiseen sekä keinoja vaikuttamistaitojen monipuoliseen kehittämiseen. Materiaali on tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville.

Lataa pdf-versiot sivun alalaidasta (suomeksi ja ruotsiksi). Opasta voi tilata printtinä: www.koordinaatti.fi/materiaalitilaus

Oppaasta on tehty myös Prezi-esitys, jota voit hyödyntää oppaan rinnalla esimerkiksi opetusmateriaalina.

Sähköisiä Nuortenideat.fi-materiaaleja on ladattavissa materiaalipankissa.

***

I handboken Du är en demokratifostrare! finns information om de ungas delaktighet och påverkan, redskap för att främja de ungas delaktighet, tips för att producera idéer och metoder för en mångsidig utveckling av påverkningsfärdigheter. Materialet är avsett för lärare, handledare och för alla som arbetar med unga.