ACCESS-itsearviointityökalu

ACCESS-itsearviointityökalu on päättäjille ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattu työkalu, jonka avulla organisaatiot ja kunnat voivat arvioida omia käytäntöjään ja strategioitaan maahanmuuttajanuorten poliittiseen ja yhteiskunnalliseen osallistamiseen. Työkalun tavoitteena on osallistaa käyttäjää pohtimaan oman organisaation vahvuuksia ja kehittämisalueita.

ACCESS-itsearviointityökalun vertailumateriaali perustuu tutkimuksen yhteydessä käytettyihin väitteisiin ja vertaisarvioinnin viiteen osa-alueeseen: osallistumiseen, vaikutuksiin, motivointiin ja osallistamiseen, tietoon ja osaamiseen sekä strategiaan. Arviot väitteiden toteutumisesta tutkituissa kaupungeissa perustuu arvioitisijoiden näkemyksiin. Väitteet pohjautuvat eri organisaatioiden tekemiin tutkimuksiin ja niissä on huomioitu muun muassa Euroopan neuvoston, Euroopan komission, ihmisoikeus- ja tasa-arvokomission sekä Nuorisotutkimusverkoston antamia suosituksia.

Käyttäjä voi ladata pdf-muotoisen tulosraportin omista vastauksistaan arvioinnin lopussa. Omien vastausten lisäksi raporttiin tulostuu muiden verrokkiryhmien vastaukset sekä alussa valitun maan vahvuudet ja hyvät käytännöt. 

Ohjelma ei kerää käyttäjien tietoja tai sähköpostiosoitteita, eikä sen käyttämiseen tarvita rekisteröintiä. Kaikki ohjelmiston keräämä aineisto, kuten vastaukset kysymyksiin, on anonyymia. Muodostuvaa aineistoa hyödynnetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. 

Ennen kysymysosuuteen siirtymistä käyttäjää pyydetään valitsemaan verrokkikaupunki. Valinta vaikuttaa siihen minkä kaupungin vahvuudet ja hyvät käytännön tulostautuvat lopussa ladattavaan raportiin. Käyttäjällä on mahdollisuus vertailla ja nähdä muiden tutkimuksessa mukana olleiden kaupunkien tuloksia itsearvioinnin aikana.

ACCESS-itsearvointityökalun löydät osoitteesta www.accessyouth.eu/

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) koordinoima ACCESS-hanke on EU:n kotouttamisrahaston rahoittama vaikuttamishanke. Hanke toteutettiin vuosien 2013–2015 aikana Tšekeissä, Suomessa, Ranskassa, Romaniassa ja Espanjassa. Suomen yhteiskumppaneina olivat Helsingin nuorisoasiainkeskus, Oikeusministeriö, ETNO ja Allianssi. Hankkeen vertaisarvioinnin suunnittelusta vastasi Nuorisotutkimusverkosto, Outi Lepola.