Osallisuus ja vaikuttaminen

Koordinaatti (2016): Sinä olet demokratiakasvattaja!

Lastensuojelun keskusliitto 2014. Lasten osallistumisen etiikka – lapset ja nuoret palvelujen kehittäjinä (pdf)

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuorisotalkoot (pdf)

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta: Sinulla on oikeus (pdf)

Suomen kuntaliitto (2012): Kuntalainen palvelujen kehittäjänä

THL / Kasvun kumppanit: Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet

Myllymäki Sami (2013). Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Helsingin Nuorten ääni -toimitus: Osallistavia mediakasvatusmenetelmiä opetukseen ja nuorisotyöhön –opas

 

Ohjeita toimivaan nuorten verkkovaikuttamiseen paikallisessa, alueellisessa, valtakunnallisessa ja eurooppalaisessa päätöksenteossa (materiaali liitteenä alla). Ohjeet tehty kansainvälisessä youthpart-hankkeessa.