Verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas työntekijöille

Nuorille suunnattu, chatin kautta tapahtuva verkko-ohjaus ja -neuvonta on yleistynyt erilaisissa nuoriso- ja sosiaalialan palveluissa. Tämä verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas on tarkoitettu tueksi työntekijöille, jotka ohjaavat nuoria erilaisissa chat-palveluissa. Opas antaa tietoa chat-keskusteluille ominaisesta vuorovaikutuksesta ja kuvaa laadukkaan, ohjaavan chat-keskustelun piirteitä.

Oppaan sisältö perustuu Savonia ammattikorkeakoulussa tehtyyn ylemmän AMK-tutkinnon (Digital Health) opinnäytetyöhön Counseling youth online – Guidelines for workers ja empiirisen tutkimuksen tuloksiin.