Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Osaamiskartta on opas nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Oppaassa tarkastellaan nuorten tieto- ja  neuvontatyötä, työn laatua ja sitä, miten kirjassa esiteltyä työmuodon osaamiskarttaa käytetään työn ja palveluiden laadun arviointiin.

Osaamiskartta ja sen kymmenen osaamisaluetta sisältävät kattavan kuvauksen nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavasta osaamisesta. Osaamista arvioitaessa osaamisalueiden sisältämät väittämät osaamisesta innostavat kehittävään pohdintaan myös työmuodon sisällöistä ja tavoitteista.

Lataa alta Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön -julkaisu sekä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen käytettävät lomakkeet.