Sitouta. Tiedota. Osallista.

ERYICA, Eurodesk (kansainvälistymiseen liittyvä tiedotusverkosto) ja EYCA (The European Youth Card Association) nuorisoalan eurooppalaisina kattojärjestöinä tuottivat vuoden 2016 lopulla yhteiset suosituksensa ”Engage. Inform. Empower” uuteen EU:n nuorisostrategiaan. Suositusten lähtökohtana on, että nuorille tulee tarjota ajantasaista ja luotettavaa tietoa sekä neuvontaa yhdenvertaisesti, eri tapoja ja menetelmiä hyödyntäen. Yhtenä prioriteettina on tukea nuorten medialukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. Suosituksissa korostetaan myös, että liikkuvuus on nuorten oikeus ja se tulee mahdollistaa kaikille nuorille Euroopassa.

Julkaisu on nyt saatavilla myös suomeksi nimellä Sitouta. Tiedota. Osallista.