Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen tarkastelu

Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen tarkastelu
Aluekoordinaattoreiden näkökulma

Anu Gretschel

Koordinaatin tilaama tutkimus nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnista.