Koulutukset

Koordinaatin vuosittain järjestämät seminaarit sekä koulutukset tukevat työntekijöiden ammatillista kehittymistä. Koulutusta tarjotaan palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Lisäksi koulutusta järjestetään eri välineiden ja menetelmien hyödyntämiseen.

Koulutuksia on mahdollista järjestää myös verkkoympäristössä.

Koordinaatin monipuolinen asiantuntija- ja kehittäjärooli eurooppalaisessa nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostossa mahdollistaa suomalaisten hyvien käytäntöjen levittämisen myös maamme rajojen ulkopuolelle. Se tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden suomalaisille nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöille hankkia kontakteja ja koulutusta sekä verkostoitua muiden ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) jäsenmaiden ja -järjestöjen kollegoiden kanssa.

Ajankohtaiset tiedot eri tapahtumista ja koulutuksista ovat kalenterissa.

Tarvitsetko koulutusta tai konsultointia?

Onko teillä tarvetta koulutukselle tai kaipaatteko sparrausta suunnitteilla olevaan tai jo käynnistyneeseen hankkeeseen? Onko palveluiden järjestämisessä kehittämiskohteita, joihin kaipaisitte apuamme? Lähetä meille koulutus- tai konsultointipyyntö lomakkeen kautta. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät

Koordinaatti järjestää valtakunnalliset Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät (MOODI) joka vuosi lokakuun ensimmäisellä viikolla. Seminaaripaikkakunta vaihtelee, sillä tapahtuma halutaan viedä lähelle kentän toimijoita eri puolille Suomea.

Kehittämispäivät kokoaa nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöitä arvioimaan ja kehittämään työmuotoa yhdessä sekä vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia. Tapahtuma on tärkeä verkostoitumisen paikka työntekijöille. Tapahtumaan osallistuu noin sata henkilöä joka vuosi.

YIntro-koulutukset

Koordinaatti käyttää koulutuksissaan pääasiassa European Youth Information and Counselling Agency ERYICAn eurooppalaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuskokonaisuudet on toteuttanut ERYICAn koulutustyöryhmä.

Koulutuksia voidaan soveltaa kansallisiin koulutustarpeisiin suunnitellusti. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös kouluttajakoulutus, joka tulee suorittaa ennen kouluttajana toimimista. Koordinaatti vastaa ja valvoo koulutuskokonaisuuksien laadukasta ja tavoitteellista järjestämistä Suomessa ERYICAn jäsenorganisaationa. Koulutuksen suorittaneet saavat ERYICAn todistuksen.

YIntro – ensiaskeleet nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle paikallisella ja alueellisella tasolla. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä.

Koulutus koostuu kokonaisuuksista:

 • Nuorten tieto- ja neuvontatyön taustaa ja periaatteita
 • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytännössä
 • Nuorten parissa työskentely nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa
 • Jatkuva ammatillinen kehittyminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa

Digital YIntro - verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön koulutus

Digital YIntro -koulutuksessa syvennytään verkkoperustaiseen nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Koulutukseen voivat osallistua YIntro tai MBTC (YIntroa edeltänyt peruskoulutus) -koulutuksen suorittaneet henkilöt tai muuten nuorten tieto- ja neuvontatyön perustiedot ja -taidot saavuttaneet henkilöt.

Koulutus koostuu kokonaisuuksista:

 • Verkkoperustaisen informaatiolukutaidon avainkäsitteet
 • Laatu verkkoperustaisessa nuorten tieto- ja neuvontatyössä
 • Laadukkaan verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tuottaminen
 • Verkon riskien ja mahdollisuuksien havaitseminen
 • Digitaalinen kansalaisuus

Advanced YIntro

Advanced YIntro on koulutus nuorten tieto- ja neuvontatyössä jo pidempään työskennelleille. Koulutus järjestetään kahdessa osassa. Ennen koulutusta on ennakkotehtävä ja koulutusjaksojen välissä välitehtävä.

Koulutus on jaettu neljään osa-alueeseen:

 • Nuorten tieto- ja neuvontatyön ammatilliset taidot ja tuntemus
 • Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintamuodot
 • Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden suunnitelmallinen kehittäminen
 • Jatkuva ammatillinen kehittyminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä

Jimmy - nuorille suunnatun tiedon välittäjä

Jimmy - nuorille suunnatun tiedon välittäjä -koulutus on tarkoitettu nuoriso-ohjaajille ja nuorisotyöntekijöille. Koulutuksen aikana osallistuja perehtyy nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja siihen, mitä työmuoto on arjen nuorisotyössä esimerkiksi nuorisotalolla. Osallistuja saa tarvittavat perusvalmiudet ohjaukseen ja opastukseen, ja voi koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan toimia niin sanottuna Jimmynä.

Jimmy toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisen tai alueellisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun kanssa. Yhteistyö sisältää mm. suunnitelman Jimmynä toimimisesta sekä tukipalvelut työssä.

Koulutus koostuu kokonaisuuksista:

 • Mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö?
 • Kohderyhmä
 • Ohjauksessa ja opastuksessa tarvittavat taidot
 • Laadukkaan tiedon perusteet ja jatkotoimenpiteet

Räätälöidyt koulutukset

Koordinaatilta on mahdollista tilata hankkeelle tai kuntaan erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Koulutuksen sisältö määritellään yhteistyössä paikkakunnan ja alueen erityistarpeiden mukaan. Räätälöityjä koulutuksia järjestetään pääsääntöisesti siten, että osallistujat tulevat laajemmalta alueelta.

Räätälöidyt koulutukset voivat liittyä esimerkiksi palvelun viestintään ja markkinointiin, projektihallintaan tai Nutitilastot.fi-ohjelman käyttöönottoon. Koulutuksia voidaan järjestää myös verkkoympäristössä.

Lisätietoja:
Jaana Fedotoff & Mika Pietilä
Yhteystiedot

Nuortenideat.fi-koulutukset

Nuortenideat.fi-palvelun käyttöön ottaneille organisaatioille ja käyttöönotosta kiinnostuneille tarjotaan koulutuksia eri puolilla Suomea sekä verkon välityksellä. Käyttökoulutus sisältää yleensä palvelun yleisen esittelyn, keskustelua kehittämistarpeista, markkinoinnista ja tiedottamisesta sekä teknistä koulutusta. Osallistujien toiveet koulutuksen sisältöihin otetaan huomioon päivää suunniteltaessa.

Palvelua esitellään valtakunnallisesti ja Euroopan laajuisesti erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja julkaisuissa.

Yhteyshenkilö:
suunnittelija Sara Peltola
Yhteystiedot