Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

15.05.2018 Miina Morko

Menetelmäopas jalkautuvaan nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähipalvelun kehittäminen Kuopion maaseutualueilla -hankkeessa tuotettu opas sisältää hankkeen aikana luotuja erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja.

 

18.04.2018 Ulla-Maija Luoma

Rennosti osallistuen – osallisuudesta riemastuen

ODL Liikuntaklinikan valtakunnallinen Höntsä – silta eteenpäin! -hanke tähtää nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemisen kohentumiseen. Tavoitteena on kehittää uudenlaista liikunnan ja kulttuurin toimintamalleja yhdistävää, nuorten omista ideoista kumpuavaa, rentoa ja iloa tuottavaa höntsäilyä.

 

11.01.2018 Tuula Enbuska

Pohdintoja nuorten kysymyksiin vastaamisesta verkossa

Oulussa nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa pitkään työskennellyt Tuula Enbuska pohtii artikkelissaan nuorten kysymyksiin vastaamista verkossa. Millaisia asioita vastauksissa tulee erityisesti ottaa huomioon?

 

08.12.2017 Auli Sesay

Monialainen työ vaatii uutta osaamista

Monialaisesti tehty työ on tullut jäädäkseen usealle sektorille. Alle 30-vuotiaille suunnatuissa matalan kynnyksen Ohjaamoissa työtä pyritään tekemään monialaisesti. TESSU-projekti on tukenut yli 20 Ohjaamoa monialaisen yhteistyön rakentamisessa.

 

Pages