Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

SYLI auttaa, jos suhde syömiseen on vaikea

Sosiokulttuurinen paine olla tietynlainen on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Monenlaisten ulkonäköön ja omaan toimintaan liittyvien odotusten ja paineiden seurauksena yhä useammat lapset, nuoret ja aikuiset sukupuoleen katsomatta kokevat tyytymättömyyttä omaan kehoonsa ja itseensä.
 
Erilaisten laihduttamiseen, liikuntaan, ruokavalioihin, tehokkuuteen ja ulkonäköön liittyvien trendien on havaittu osaltaan altistavan ongelmalliselle syömiselle ja vääristyneelle kehonkuvalle. Samalla normaalin ja epänormaalin syömisen ja liikkumisen raja on hämärtynyt.
 
Syömishäiriöt ovat yleisiä sairauksia, lisäksi monilla ihmisillä on syömishäiriöitä muistuttavaa oireilua ilman varsinaista diagnoosia. Kaikki syömishäiriön muodot ovat yhtä vakavasti otettavia, eikä esimerkiksi paino yksinään saa määrittää avun tarvetta.
 
Syömishäiriöt koskettavat sairastuneen lisäksi myös sairastuneen läheisiä, kuten vanhempia, sisaruksia, puolisoita, lapsia ja ystäviä.

 

Syömishäiriöistä voi toipua

Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen toimija, jonka tärkein tehtävä on tarjota tietoa, tukea ja neuvontaa syömishäiriöön sairastuneille ja heidän läheisilleen. Ydinviestimme on, että syömishäiriöistä voi toipua kokonaan. Asiantuntijuutemme perustuu niin läheisten, sairastuneiden kuin ammattilaistenkin kollektiiviseen kokemuksellisuuteen syömishäiriöistä.
 
Paikallisen tason toimintaa toteutetaan Syömishäiriöliiton jäsenyhdistysten kautta. Jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmiä sekä sairastuneille että läheisille. Vertaistukea on jäsenyhdistyksissä tarjolla myös kaveritoiminnan ja sähköpostivertaistuen muodossa. Tarkempaa tietoa jäsenyhdistyksistä ja niiden toiminnasta löydät Syömishäiriöliiton verkkosivuilta.
 
Vertaistukitoimintaan on jokainen tervetullut juuri sellaisena kuin on ja niiden tuntemuksien kanssa, joita tässä hetkessä kantaa mukanaan. Osallistuminen ei edellytä virallista syömishäiriödiagnoosia. Riittää, että itse kokee oman tai läheisensä syömiskäyttäytymisen ongelmalliseksi.
 

Valtakunnallista tukea ja paikallistoimintaa

Neuvontapuhelin ja SYLI-chat on suunnattu kaikille, jotka kokevat neuvottomuutta syömishäiriön edessä. Ne tarjoavat valtakunnallisesti avun henkilöille, jotka eivät tiedä, mikä auttaisi, mistä hakisi apua − sekä niille, jotka ovat huolestuneita omasta tai läheisensä syömiskäyttäytymisestä. Neuvontapuhelimessa ja SYLI-chatissa päivystävät koulutetut kokemusasiantuntijat. 
 
Lisäksi Syömishäiriöliitolla on Tampereella ja Kuopiossa matalan kynnyksen toimintakeskukset eli SYLI-keskukset, joiden viikko-ohjelmaan kuuluu kaikille avoimia kahvihetkiä ja mahdollisuus tuettuun lounaaseen. Vastaavaa matalan kynnyksen toimintaa on myös Helsingissä ja Turussa paikallisten yhdistysten toimitiloissa.
 
Syömishäiriöliitto tarjoaa kokemukseen perustuvaa tukea, mutta toiminta ei korvaa hoitoa. Jos et tiedä, mistä voit saada hoidollista apua omalla asuinpaikkakunnallasi, ole rohkeasti yhteydessä, me autamme!
 
Katri Mikkilä
Kehittämiskoordinaattori 
Syömishäiriöliitto-SYLI ry