Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

Menetelmäopas jalkautuvaan nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähipalvelun kehittäminen Kuopion maaseutualueilla -hanke päättyi vuodenvaihteessa. Hankkeen aikana nuorten tieto- ja neuvontatyötä toteutettiin kasvokkain ja verkkoneuvonnan keinoin. Toiminnan tavoitteena oli pyrkiä löytämään hankkeen kohderyhmälle sopivimmat tiedottamisen ja neuvonnan väylät ja menetelmät yhteistyössä nuorten kanssa.

Toimintojen juurruttaminen keskittyi hankkeen alusta alkaen teemallisten tuokioiden mallintamiseen ja hyvien käytänteiden testaamiseen, ylöskirjaamiseen ja toimintaan tuomiseen. Nopealla syklillä elävä sosiaalinen media ja verkkopalvelut olivat osaltaan syinä siihen, että tuotoksena hankkeesta syntyi hyviä käytänteitä ja malleja kokoava, yhteisesti hyödynnettävä verkkodokumentti, jota voi muutosten myötä helposti päivittää, linkittää tai upottaa nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluihin.

Menetelmäopas jalkautuvaan nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sisältää hankkeen aikana luotuja, kokeiltuja, parastettuja, erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja. Opas on tarkoitettu kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen. Menetelmiä ja materiaaleja on kokeiltu käytännössä muun muassa kouluissa oppitunteina, nuorisotiloilla ohjelmana, välituntitoimintana kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Osa menetelmistä ja materiaaleista on itse kehitettyjä ja tuotettuja, kun taas osa on lainattu muiden tuottamasta materiaalista ja niitä on sovellettu käytäntöön sopivaksi tilanteen mukaan.

Menetelmäoppaan kirjoittajina, tiedon kokoajina ja ideoijina ovat toimineet Miina Morko, Maiju Ruuskanen, Marja Heikkinen, Asta Sajaniemi, Iida Litmanen, Jenna-Maaret Tukiainen ja Hanna-Marika Penttinen. Näitä menetelmiä saa vapaasti jatkojalostaa ja hyödyntää nuorisotaloilla, pienryhmissä, koulun ja nuorisotyön rajapinnoilla, sillä nuorten tieto- ja neuvontatyö on osa jokapäiväistä nuorisotyötä.