Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

Eurodesk - hyödyllinen tuttavuus

Eurodesk on eurooppalainen verkosto, joka tukee nuorten parissa toimivien ammattilaisten työtä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Euroopan laajuisesti toimintaa koordinoi Brysselissä sijaitseva Eurodesk Brussels Link –keskus. Eurodeskin toteuttamisesta kansallisella tasolla vastaa 33 Eurodesk-toimipistettä, joista yksi on Suomessa CIMOssa. Kansallisten Eurodesk-pisteiden lisäksi verkostoon kuuluu noin 2000 eurooppalaista alue- ja paikallistason toimijaa.

Eurodeskin toteuttaminen sovitetaan kansalliseen järjestelmään mahdollisimman hyvin sopivaksi. Maissa, joissa kansallista nuorisotiedotusta ei ole, on Eurodeskin rooli nuorten neuvonnassa todella merkittävä – Eurodesk nimenä onkin hyvä painaa mieleen! Toiseen Euroopan maahan matkaavan nuoren neuvonnassa Eurodesk-verkostoon kuuluvat kollegat saattavat nimittäin nousta arvoon arvaamattomaan.

Suomessa Eurodesk toimii yhdessä EU:n nuorisotoimintaohjelman Youth in Action kanssa ja tiedottaa erityisesti Youth in Action –ohjelman mahdollisuuksista. Tiedottaminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä jo olemassa olevien verkostojen ja toimijoiden kanssa. Koordinaatti ja suomalaiset nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaiset ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme.

Tietoa ja koulutusta ammattilaisille

Eurodeskin tehtävä on tiedottaa Euroopan unionin koulutukseen, kulttuuriin ja nuorisoon liittyvistä rahoitusvaihtoehdoista. Tätä tehtävää silmällä pitäen verkosto ylläpitää:

Eurooppalainen nuorisoportaali uudistuu täysin vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on julkistaa uusi, entistä ehompi ja interaktiivisempi portaali toukokuussa pidettävän Euroopan nuorisoviikon yhteydessä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeville Eurodesk tarjoaa sekä kansainvälistä että kotimaista koulutusta, verkossa ja reaalimaailmassa. Koulutustarpeita kartoitetaan ja mahdollisuuksista tiedotetaan Koordinaatin kautta. Tulevan vuoden aikana tapaamme ainakin Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivillä Seinäjoella!

Maailmalle.net – tietoa ja neuvontaa nuorille

Maailmalle.net on CIMOn neuvontapalveluiden ylläpitämä verkkopalvelu, joka on suunnattu vaihtoehtojaan maailmalla pohtiville nuorille. Maailmalle.netissä on tietoa opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla sekä kansainvälisestä nuorisotoiminnasta. Lisäksi sivuilla voi tutustua nuorten omiin tarinoihin maailmalta ja lukea vinkkejä päätöksenteon tueksi.

Tätä kautta myös kysymykset ohjautuvat aina oikealle henkilölle, eikä kansainvälisyydestä kiinnostuneen nuoren tarvitse eksyä cimo.fi-sivuston apurahaohjelmaviidakkoon. Jostain tietysti maasta kiinnostunut nuori kannattaa ohjata Maatieto.net-palveluun.

Hilma Ruokolainen
ohjelma-asiantuntija
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
 

Kuvassa takarivissä: Eurodesk-tiimiläiset Mauri Uusilehto ja Kati Inkinen nuorisoyksiköstä sekä neuvontatiimiläiset Samuli Repo, Linda Tuominen, Kira Andersson ja Hanna Isoranta neuvontatapalveluista. Etualalla Hilma Ruokolainen.