Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

Monialainen työ vaatii uutta osaamista

Monialaisesti tehty työ on tullut jäädäkseen usealle sektorille. Alle 30-vuotiaille suunnatuissa matalan kynnyksen Ohjaamoissa työtä pyritään tekemään monialaisesti. Mitä se vaatii tekijöiltä?

Monialaisuuden rinnalla kuulee käytettävän muita samankaltaisia termejä kuten moniammatillisuus, monitoimijuus ja verkostomaisuus. Ne kaikki liittyvät tekemisen käsitteeseen, jossa useampi taho on jollain tavalla kytköksissä toisiinsa ponnistellessaan yhteisen asian äärellä. 

Monialaisessa työssä eri alojen asiantuntijat tekevät yhdessä työtä asiakkaan parhaaksi – ja näin teemme Ohjaamoissakin! Monialainen työ synnyttää uudenlaisen työotteen ja toimintakulttuurin, joka voi poiketa työntekijän emo-organisaation kulttuurista. Työntekijät oppivat askel askeleelta tarkastelemaan työtänsä eräänlaisten ”Ohjaamo-lasien” kautta. Tässä oppimisprosessissa TESSU-projekti kulkee Ohjaamojen rinnalla.

TESSU auttaa ja tukee

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta (ESR) -projekti on tukenut yli 20 Ohjaamoa monialaisen yhteistyön rakentamisessa. Tukea tarjotaan valmennuksessa, jonka keskeisin teema on monialainen ja verkostomainen yhteistyö. Valmennusprosessi sisältää ryhmävalmennusta ja Ohjaamossa havainnointia.

Jokaiselle Ohjaamolle räätälöidään oma uniikki prosessinsa, jokaisen tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Valmennusprosesseissa päästään näkemään Ohjaamojen arkea ja niitä työn haasteita, joiden kanssa ohjaamolaiset painivat.

Monialainen työ haastaa tekijänsä

Monialainen yhteistyö vaatii sitoutumista kaikilla verkoston tasoilla. Erityisesti Ohjaamon ytimessä korostuu jaettu asiantuntijuus, joka vie asiakkaan tilannetta tai asiaa eteenpäin. Jotta näin tapahtuu, tulee kaikilla verkostossa olla kirkkaana yhteinen ymmärrys Ohjaamon tarkoituksesta, tavoitteesta sekä roolista koko alueen nuorten palvelukartassa.

Ohjaamolaisten keskinäinen luottamus syntyy määrätietoisessa jatkuvassa dialogissa. Se puolestaan vaatii säännöllisesti yhteistä aikaa, jolloin istahdetaan saman pöydän äärelle. Vuoropuhelussa voi tuoda omia näkökulmia toisten kuultavaksi ja käyttöön. Samalla kehitytään paremmiksi kuuntelijoiksi.

Yhteinen ymmärrys ei synny hetkessä, vaan se vaatii pitkällä aikavälillä paljon puhetta. Toisaalta pelkän puheen perusteella ei toisen tapa tehdä työtä kuulijalle kirkastu. Mutta parityöskentely tekee näkyväksi sen, mikä puheesta jää ymmärtämättä.

Meidän työ – meidän asiakkaat

Yhdessä tekeminen onnistuu, jos ryhmän jokaisella asiantuntijalla on tahtoa ja halua tehdä työtä yhdessä. Se tarkoittaa avoimuutta ja kunnioitusta toisten tekemää työtä kohtaan ja vaatii, että emo-organisaatioiden johto antaa tukensa uuden työkulttuurin syntymiselle Ohjaamossa. Toisaalta työntekijän on tiedettävä oma roolinsa ja vastuunsa Ohjaamossa.

Yhteisten toimintatapojen syntymisen paljastaa arjen puhe: minä-puheen tilalle tulee me-puhetta. Pinnalle pulpahtaakin herkästi ”meidän työ” ja ”meidän asiakkaat”. Yhteisillä toimintavoilla pyritään kasvattamaan yhteisen osaamisen pottia, ja työyhteisössä kaikki voivat oppia toinen toisiltaan.

On hyvä muistaa, että ilman kapteenia laiva ei kulje määränpäähänsä vaan ajelehtii. Siksi Ohjaamo tarvitsee myös luotsaajansa ja koordinaattorinsa, mutta jääköön se tarina toiseen kertaan!

Auli Sesay
Projektipäällikkö
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti (ESR)
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

*TESSU-projekti (1.10.2015 – 30.9.2018) tukee Ohjaamojen kehittymistä tarjoamalla räätälöityjä konsultointeja ja valmennuksia, joilla vahvistetaan Ohjaamojen palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Projektia toteuttavat JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK ammatillinen opettajankorkeakoulu sekä Åbo Akademi. Koordinaatti on projektin yhteistyökumppani ja Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff ohjausryhmän puheenjohtaja. TESSU-projektia rahoitetaan Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

** Ohjaamo-toiminnasta ja monialaisesta yhteistyöstä lisää kokoomateoksessa Uutta auringon alla? Ohjaamot 2014–2017.

Teoksen verkkoversion löydät Kohtaamon sivuilta.