Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

Mitä Nutitilastot kertovat nuorten tieto- ja neuvontapalveluista?

Suomessa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottavat kunnat ja järjestöt. Vuoden 2016 lopussa näitä nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluita oli 205 kunnan alueella erilaisina lähipalveluina. Lisäksi joidenkin järjestöjen tarjoamat palvelut ovat valtakunnallisia. Palveluiden kattavuus on miltei 70 % Suomen kunnista.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut antavat tietoa ja neuvontaa nuorille, nuorten huoltajille sekä nuorten kanssa työskenteleville. Palvelua saa henkilökohtaisesti palvelupisteistä tai keskuksista, joiden määrä Suomessa vuoden 2016 lopussa oli 165. Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään myös verkossa, verkkopalveluiden määrä oli viime vuonna 35. Eräät palvelut myös jalkauttavat toimintaansa nuorison suosimiin paikkoihin, kuten tapahtumiin ja ostoskeskuksiin. Mutta tapahtuipa kohtaaminen missä paikassa tahansa, on nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa tapana kerätä tietoa asiointitilanteista. Käytännön tavat kerätä tietoa kuitenkin vaihtelevat tukkimiehen kirjanpidosta tilastointityökaluihin.

Viime vuonna 116 kuntaa, palvelua tai hanketta käytti tilastoinnissa Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin Nutitilastot.fi-sovellusta. Sovellus on kehitetty yhteistyössä nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisen palveluverkoston toimijoiden kanssa. Tilastointityökalun avulla saadaan kerättyä tietoa asiakkaiden iästä, asiointitavasta, asioinnin kestosta sekä asioinnin aiheesta. Myös asiakasryhmistä voidaan kerätä tietoa ryhmän kokoonpanosta sekä siitä, miksi ryhmä palvelussa asioi. Niin ikään ohjelman avulla voidaan kerryttää tietoa verkkopalveluiden käyttäjätilastoista.

Sovelluksesta saatuja tietoja hyödynnetään myös valtakunnallisesti: Koordinaatti välittää valtakunnallsia tilastotietoja eteenpäin esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä ERYICAlle (European Youth Information and Counselling Agency). Näiden raporttien tarkoituksena on välittää tietoa nuorten tieto- ja neuvontatyön tilanteesta Suomessa. Tilastoinnin tarkoituksena on myös kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyön seurantaa ja arvioida sen suuntaa tulevaisuudessa.

Nutitilastojen kolmen kärki

Tilastoinnin avulla saadaan hyödyllistä tietoa asiointimääristä, asiointitavoista ja aihepiireistä, jotka nuoria kiinnostavat. Nutitilastot.fi-sovelluksen vuoden 2016 raporteista käy ilmi, että nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden asiointimäärät ovat kasvussa. Kokonaiskäyttökertoja oli viime vuonna 112 709. Luku pitää sisällään kaikki käyttäjät: nuoret, huoltajat ja nuorten kanssa työskentelevät sekä ryhmät. Ryhmien määrä on selkeästi kasvanut viime vuosina.

Käyttökertojen määrä on tuplaantunut vuodesta 2015 ja lähes kolminkertaistunut vuodesta 2014. Osaltaan kasvua tilastoissa viime vuosien aikana selittää se, että tilastointi on lisääntynyt Nutitilastot.fi-sovelluksen käyttäjien määrän kasvun myötä, ja näin ollen tilastointi kattaa isomman osan nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen käyttäjistä. Toinen syy kasvuun on se, että nuorille suunnatut tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut tavoittavat nuoret yhä paremmin monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön sekä matalan kynnyksen palvelupisteiden lisääntyessä.

Viime vuoden tilastoissa nuorten neljä suosituinta tapaa asioida nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa olivat: käynti paikan päällä, puhelin, kysy−vastaa -palsta sekä pikaviestimet, kuten chat tai sosiaalinen media. Asiointitapoja tarkastellessa kiintoisaa on se, että nuoret edelleen asioivat mieluusti ammattilaisen kanssa kasvokkain. Nuorten yksilökäyttäjien käyttökerroista reilu 70 % tapahtuu itse palvelupisteessä. Tulos vihjaa myös siitä, että niillä paikkakunnilla missä asiointi palvelupisteessä on helposti nuorten saatavilla ja saavutettavissa, palveluja paikan päällä myös käytetään paljon.

Nuoria kiinnostavia aihepiirejä vuonna 2016 olivat: 1) työ ja yrittäjyys, 2) koulutus ja opiskelu, 3) hyvinvointi ja terveys, 4) oma talous ja 5) omaan kotiin. Näistä aihealueista tuli eniten kysymyksiä asiointikerroilla, mutta nuorten tieto- ja neuvontatyön luonteesta johtuen on hyvä ottaa huomioon, että yhdellä käyntikerralla on voitu käydä läpi kysymyksiä useammasta eri aihealueesta.

Jos olet kiinnostunut Nutitilastot.fi-sovelluksen käyttöönotosta, voit ottaa yhteyttä erityisasiantuntija Mika Pietilään tai suunnittelija Heidi Leppäkariin. Sovellukseen voi tutustua myös testitunnusten avulla. Testitunnukset saat Mikalta tai Heidiltä.

Jutussa on käytetty lähteenä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomusta vuodelta 2016.